Pálení může skončit pokutou

11. říjen 2006 | Město

Třinec – Štiplavý kouř z tlejícího listí, které lidé pálí na zahrádkách, může být důvodem k udělení pokuty. K podzimnímu úklidu zahrad a trávníků u domů totiž pálení shrabaného listí, větví a trávy patří. Je povoleno, nesmí však obtěžovat ostatní a musí být řádně zabezpečeno proti nebezpečnému šíření ohně. „V zákoně o ochraně ovzduší je povoleno spalovat pouze suchý rostlinný materiál na otevřených ohništích. Samozřejmě by lidé měli přihlédnout k rozptylovým a klimatickým podmínkám, aby kouř neobtěžoval okolí. Když do ohně někdo přihodí větve s čerstvými listy, kouř může být pro sousedy skutečně nepříjemný. A mohou si stěžovat,“ vysvětluje Anna Turoňová z odboru životního prostředí třinecké radnice. Stížnosti sousedů tak mnohdy vedou k pokutě. „Podle přestupkového zákona hrozí pokuta od pěti set korun až do výše několika tisíc. Nejčastěji se ale setkáváme s pětisetkorunovou pokutou, a to v případech, kdy kouř z páleného listí a jiných materiálů obtěžuje občany sousedících pozemků,“ dodává. Důležité je zajistit ohniště tak, aby případně nedošlo k nekontrolovanému šíření požáru. „Nejbezpečnější je udělat ohniště na ornici, spalovaný materiál pak neohrozí okolí ani při větru,“ nabádá velitel Dobrovolných hasičů Guty Josef Saran. Za několik posledních dnů jeho jednotka vyjížděla ke dvěma požárům suchých porostů. Právě rozšíření ohně do okolí může být podle jeho slov velmi nebezpečné pro lidi, kteří se požár snaží uhasit. „Byly už i případy, že oheň člověka pokoušejícího se uhasit požár obklíčil a ten uhořel,“ varuje. Pozor by si lidé měli dávat také na to, co spalují. Do ohně v žádném případě nepatří plasty, výbušné předměty, jako například nádoby od sprejů či plechovky s barvami a podobně. Petra Jurásková