VOLBY 2006 : Zefektivnění práce radnice

11. říjen 2006 | Město

S ohledem na lživá prohlášení některých třineckých kandidátů ČSSD a hnutí Nezávislí v tisku nebude redakce týdeníku Horizont přinášet jejich názory a odpovědi na otázky v předvolebním servisu. Proto také nemáme jejich vyjádření na serveru TRINEC.CZ PŘEDVOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 Téměř o 100 % vrostl počet úředníků po převzetí kompetencí z okresního úřadu po jeho zrušení v průběhu minulého volebního období. Třinecký Městský úřad jich zaměstnával 129, dnes se jejich počet vyšplhal na 201 úředníka a bude se nadále navyšovat. V souvislosti s platností nových zákonů o sociálních službách a změnách v normách o stavebním řádu a územním plánu bude úřad přijímat další čtyři zaměstnance. Povinnosti pověřených úřadů stále narůstají. Poslední změnou, která vyvolala další nárůst zaměstnanců úřadu,, bylo například zavedení bodového systému a . Na odboru dopravy se zvýšil počet lidí o dvě osoby. Přesto současné vedení úřadu tvrdí, že na počet řešených případů má méně úředníků, než je doporučováno normativy ministerstev. Třinec kromě vlastních záležitostí vykonává také další činnost související s jeho rozšířenou působností – do níž spadá dalších 12 obcí správního obvodu. Jak zefektivnit práci radnice aniž by se navyšoval počet jejich úředníků
Coexistentia – Roman Suchanek Fungování každé firmy nebo instituce je přímo úměrné odborným a řídícím schopnostem vedoucích pracovníků a přesným vymezením jejich kompetencí (efektivní organizace práce), odborným znalostem a ochotou vykonávat svoji funkci u řadových zaměstnanců a důslednou kontrolou plnění úkolů. Zcela určitě, jak všude, i na naší radnici jsou v tomto směru rezervy. Značné rezervy ale spatřujeme v nevyváženém rozdělení kompetencí mezi starostou a jeho zástupcem a v některých případech v nedůsledné kontrole plnění úkolů. KDU-ČSL – Michael Trojka Je to jedno z populistických předvolebních témat, kdy strany slibují nereálné věci. Za mnohé špatné fungování úřadů nemohou paradoxně místní úředníci, ale špatná legislativa, kterou se musí řídit. Nicméně zcela jistě provedeme personální audit úředníků městského úřadu, zajistíme, aby strážníci městské policie sloužili především ve městě a ne v kancelářích. Dále zajistíme, aby městská policie nesuplovala Policii ČR a skutečně vymáhala plnění obecných vyhlášek. KSČM – Jaroslav Hýbl Úředníci (někteří) na radnici by si měli uvědomit, že jsou pro lidi a ne lidé pro úředníky. Při stálém převádění úkolů ze státní správy na samosprávu nevidím v brzké době nějaké razantní snižování počtu úředníků na radnici. Pokud občané narazí na nevhodné chování úředníků, neměli by se bát a využít možnosti stěžovat si na nevhodné chování daného pracovníka. Vadí mi dva dny – pondělí a středa pro styk úřadu s občany – je to málo. ODS – Radim Přeček Naším cílem je, aby MěÚ byl týmem kvalifikovaných odborníků, s vstřícným, rovnocenným a efektivním přístupem k občanům, zabezpečujícím vysokou úroveň poskytovaných služeb, chceme vybudovat samosprávu, která hájí zájmy občanů a státní správu, která jim slouží, realizovat ankety ke zjištění názorové hladiny občanů města před zásadními rozhodovacími procesy, vhodnou změnou organizační struktury MěÚ vytvořit objektivní podmínky pro vznik odboru, který se bude specializovat na získávání dotací z fondů evropské unie. SNK ED (Třinecká volba 2006) – Igor Petrov Jsem přesvědčen, že práce úředníků na našem městském úřadě je již nyní vysoce efektivní a úřad funguje jako dobrá firma. Stávající vedoucí odborů jsou kvalitní odborníci - manažeři na svých úsecích, kteří mají projekty, představy, chuť a optimismus. Všichni úředníci procházejí řadou různých odborných kurzů a školení, ale kromě nezbytné odbornosti klademe důraz zejména na schopnost jednat vždy slušně, s pochopením pro potřeby občanů. Změny legislativy nám bohužel stále přidávají další práci a tím i nutnost přijímání zaměstnanců pro nové agendy státní správy. Výběr zaměstnanců je ve srovnání s jinými městy na kvalitativně vyšší úrovni,  provádí se odborné psychologické vyšetření a speciální testy odborných znalostí. Tím je vyloučena jakákoliv protekce a přijímáni jsou skutečně jen ti nejlepší. Doufám, že tento trend bude udržen i v budoucím volebním období. Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec – Věra Palkovská Především je třeba zlepšit přístup pracovníků městského úřadu k občanům, což předpokládá ze strany vedení města nastavit jasné mantinely pro jejich rozhodování. ostatní témata ke komunálním volbám 2006 v Třinci »