Lákají do fyziky vybavením

18. říjen 2006 | Město

Třinec – Ojedinělou učebnou fyziky vybavenou moderním měřicím systémem a počítači se může od září letošního roku chlubit Gymnázium v Třinci. Škola do učebny zatím celkově investovala více než jeden milion korun. Škole by se to mělo vyplatit. Díky špičkovému vybavení by se zájem o předměty technického zaměření a studium oborů, které nepatří k oblíbeným, mohl zvýšit. „Učebna je vybavena nově měřicím systémem ISES, který je namontován k 11 počítačům. Systém se skládá z programů v počítači, sběrnice a měřicích modulů,“ popisuje učitel fyziky na gymnáziu Ivo Kantor. Škola loni nejdříve vybavila učebnu nábytkem a nezbytným zařízením, což ji stálo asi 400 tisíc korun, letos dokoupila systém ISES vytvořený odborníky Univerzity Karlovy v Praze, který stojí 550 tisíc korun. Je zajímavý v tom, že umí měřit fyzikální veličiny v závislosti na čase, a to například elektrický proud, napětí, kapacitu, odpor. Je možné jej navíc napojit také na siloměr, teploměr, mikrofon, dokonce jej lze využít v biologii, neboť dokáže změřit srdeční tep. „Naměřené údaje jsou z modulu přeneseny do počítače a zobrazí se na monitoru v grafické i digitální podobě. Software systému ISES také umožňuje naměřené výsledky matematicky zpracovat a přenést do tabulky v programu Excel, a také nabídnout grafické řešení problému,“ doplňuje Ivo Kantor. Škola učebnu využívá hlavně ve fyzice, částečně v biologii a po doplnění dalších měřicích modulů ji bude možné otevřít také pro chemii. Jak přesně systém funguje, si zatím zkouší studenti 5. ročníku v odborných seminářích, po půlročním testování se učebna otevře dalším studentům. „Existuje totiž rozdíl ve vyučování fyziky s pomocí zastaralých zařízení v původních učebnách, nebo se zapojením výpočetní techniky, která umožní využití počítačů i v tomto oboru. Doufáme, že to pomůže zvýšit zájem studentů o technické předměty, což by se mohlo projevit v další profesní orientaci,“ doufá Kantor. Petra Jurásková