Petrov: Pracovat pro město je pro mě ctí

19. říjen 2006 | Lidé

Deset let vykonává Igor Petrov funkci starosty města Třince. Před necelými dvěma lety se rozhodl kandidovat do Senátu a uspěl. Starostou Třince zůstal a nyní vede sdružení nezávislých kandidátů pod názvem Třinecká volba 2006 do komunálních voleb. Cítíte se více starostou, nebo senátorem? Rozhodně starostou města. Jak se podle vás Třinec za poslední roky změnil? Třinec se stal přirozeným „vůdcem“ regionu Těšínského Slezska. Je vnímán jako tahoun v rozvoji tohoto koutu České republiky. Například věčně diskutovaná otázka dopravy je neúnosná nejen pro Třinec, ale také pro ostatní obce, a bez širších souvislostí a bez vzájemné regionální spolupráce si nedovedu představit, že bychom tento problém vyřešili. Politika vlastního města byla v posledních letech vyvážená. Z rozpočtu se prostředky dávaly jak na okrajové části města, tak na centrum. Všechny investice vycházely ze Strategického plánu města, který jsme vytvořili v roce 2000. Zastupitelé nerozhodovali nahodile, ale na základě dlouhodobého plánu, který nastínil jasnou představu o tom, jakým směrem se město bude ubírat. Vaše volební plakáty hlásají: ‘Držíme slovo!’. Někteří lidé jsou ale přesvědčeni, že jste ho nedodrželi… My ho držíme. Před čtyřmi roky jsme voličům slíbili, že jsme připraveni pokračovat v práci pro město Třinec. Město se rozvíjí a vzkvétá… … jde ale o vás, o spojování funkce starosty a senátora. Nadále jsem přesvědčen, že je těžké spojovat práci senátora s prací starosty čtyřicetitisícového města. Po volbách do Senátu ale nešlo odejít do Prahy a postavit zastupitelstvo před problém, kdo bude řídit město. Cítil jsem tlak zastupitelů, abych zůstal ve funkci starosty až do konce volebního období. Tak jsem zůstal starostou a vzdal jsem se platu a veškerých výhod. Vraťme se ale k vašemu volebnímu heslu ‘Držíme slovo!’. Jak to tedy přesně myslíte? Držíme slovo znamená, že pokračujeme v započaté, a mnohými občany po-zitivně vnímané, ú-spěšné, prá-ci pro Tři-nec. Ví-dávám hesla ‘Chcete změnu?’ a podobné. Jako občan Třince jsem pyšný na to, že se našemu městu daří, že práci radnice je vidět, že vzájemně cítíme, že město někam směřuje. Lidé ve městě mají vizi, vědí, co chtějí, a prostřednictvím rozpočtu a rozumné finanční politiky se to v rámci možností daří realizovat. To je přece dobře. To svědčí o dobré práci našeho zastupitelstva. To chceme měnit? Nevidím důvod. Pojďme pokračovat v takto započaté a dobře rozjeté práci pro město, pro většinu občanů našeho Třince. Jak hodnotíte probíhající volební kampaň? Osobně jsem znechucen českou politickou scénou, bohužel někteří kandidáti přenáší její prvky i do našeho města. Věřím, že občané města umí rozeznat, kdo pro ně pracuje, a kdo ne, kdo je naladěn pozitivně a kdo naopak i dobré kroky neguje a vytváří nepříznivou atmosféru. Považujete za správné, že si město vzalo 200milionový úvěr? Ekonomicky můžeme doložit, že někdy je lepší si vzít půjčku než dlouhodobě při neustálém zvyšování cen šetřit na budoucí výdaje. Každý, kdo si vzal spotřebitelský, kontokorentní či hypoteční úvěr, ví, o čem hovořím. Většina zastupitelů se touto problematikou podrobně zabývala a zvedla ruku pro úvěr. Myslím, že zcela logicky. Úvěr v žádném případě není problémem pro budoucí městské rozpočty. Pohybu-jeme se pod průměrnou zadlužeností českých měst a v žádném případě nejsme v jakémkoliv ohrožení z hlediska financování. Připouštím, že pro město s 600milionovým rozpočtem je 200milionový úvěr obrovská zodpovědnost, my jsme ji ale po předchozích dobrých zkušenostech s úvěrovým financováním přijali. Dnes víme, že jsme udělali dobře, a ve městě je to vidět. S kým si představujete případnou spolupráci, pokud ve volbách uspějete? Komunální politika by se měla odehrávat mimo politiku politických stran a jejich ideologie. Chodník totiž nejde opravit ani levicově, ani pravicově. Komunální politika je o schopných lidech, kteří realizují a naplňují v praxi sny a představy občanů o rozvoji města. Pokud budeme mít tu možnost podílet se na sestavení vedení města, budeme vycházet spíš z osobnostních předpokladů s veškerou úctou k výsledku voleb. Chceme spolupracovat se všemi rozumnými lidmi. Na co se chcete zaměřit v nejbližším období při rozvoji města? Kdybych měl hovořit o prioritách, notoricky známé a opakované vybudování dopravní infrastruktury je zřejmé a přinese to s sebou do Třince a regionu další rozvoj, pracovní místa a peníze investorů. Radnice by však měla dále pracovat především na tom, aby občané města měli po práci prostor pro seberealizaci, odpočinek, kulturu a sport. Měli bychom se více zaměřit na vzhled města, nabídnout všem místním lidem všech generací další aktivity, aby si život v Třinci užívali. Deset let jste ve funkci starosty, což je poměrně dlouhá doba. Co se vám za tu dobu podařilo v Třinci změnit? Vždy jsem tvrdil, že před vstupem do politiky jsem byl v podnikatelském prostředí velice spokojený a myslím si, že i docela úspěšný. Když jsem se rozhodl pro práci na radnici, měl jsem z této práce docela obavu, protože to pro mne bylo úplně cizí, neznámé prostředí. Po deseti letech mám dobrý pocit z toho, že se z Třince podařilo vytvořit fungující organismus, že většina lidí ve městě vnímá, čím Třinec je a kam směřuje. Velká část občanů města věří tomu, že život tady má smysl, a já cítím, že komunální politika a zastupitelstvo tomu hodně pomohlo. Dali jsme městu vizi a vtiskli novou tvář. To přece pro mě nemůže být deset promarněných let. Kde vidíte své místo po komunálních volbách? Třinec je dravé, zdravé město. Díky svým občanům. Těším se na to, že tady budu žít a pracovat. Pro Třinec. Pracovat pro město je pro mě ctí. Těším se na další pokračování cesty, kterou se město vydalo v posledních deseti letech. Je to cesta k prosperitě, cesta ke spokojenému životu uprostřed Beskyd, sice náročná a plná překážek, někdy plná dřiny, ale dlouhodobě, protože je řízena zdravým selským rozumem a pokorou k realitě kolem nás, cesta správná. Děkuji za rozhovor. Petra Jurásková