Nejvíce vám v Třinci chybí rockový klub, nejméně hypermarket

16. únor 2003 | 3nec

V lednové anketě jsme se vás ptali, co vám v Třinci nejvíce chybí. Z 234 hlasujících návštěvníků našeho serveru celých 38 procent odpovědělo, že jim chybí rockový klub. Naopak z nabízených možností nejméně zaujal supermarket.

V druhé anketě padla otázka na způsob připojení k internetu, který používáte. 35% návštěvníků odpovědělo, že používájí ISDN připojku. Na pevné lince je k internetu připojeno asi 16% z respondentů.
V dalších otázkách se vás ptáme. Odkud se připojujete na internet? a Kam v Třinci chodíte za kulturou?