VOLBY 2006 - Investice

18. říjen 2006 | Město

Týdeník Horizont nedodal z určitých důvodů prohlášení některých třineckých kandidátů ČSSD a hnutí Nezávislí. Z tohoto důvodu nemůžeme zveřejňovat jejich názory a odpovědi na otázky v předvolebním servisu. Pokud tito kandidáti budou trvat na uveřejnění svých předvolebních prohlášení k tomuto tématu, mohou svou žádost s uvedením svých odpovědí napsat písemně na webmaster@3nec.cz PŘEDVOLEBNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006 Od roku 2002 se v Třinci investovalo mnoho. Celkem to bylo 454 353 000 korun. Největší částku si vyžádala rekonstrukce náměstí Svobody a přilehlých ulic za více než 55 milionů korun a letos dokončená rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka za více než 65 milionů korun, 80 milionů si vyžádalo také zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny Baliny, další prostředky spolkla například stavba bytového domu na ulici Komenského, rekonstrukce bazénu v areálu STaRS, či stavba veřejného parkoviště na ulici Nádražní. Do školských zařízení se v těchto čtyřech letech investovalo více než 60 milionů korun, a to nejvíce do rekonstrukce budovy základní školy Slezská (6. ZŠ) – 43,5 milionu korun, pak do základní školy Koperníkova (5. ZŠ) a Konská. Dotace z Evropské unie nezískala radnice v prvních dvou letech minulého volebního období žádné, teprve v roce 2005 se jí podařilo dostat téměř 51 milionů korun na rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka a ze státního rozpočtu 8,5 milionu. Na rekonstrukci příjezdové komunikace k lanovce Javorový město získalo evropské prostředky ve výši 1,6 milionu korun a ze státního rozpočtu téměř 2 miliony korun. Celkově činily investiční dotace z různých zdrojů od roku 2002 do září roku 2006 téměř 154 000 000 korun. Investice pro rozvoj a lepší vzhled města
Coexistentia – Roman Suchanek Obecně je možno konstatovat, že priorit je mnohém více než finančních zdrojů. Měla by proto platit zásada „užitné hodnoty“ investice a minimalizace nákladů (proces od zadání úkolu přes výběrové řízení a kontrolu dodržování postupu realizace zadání). Priority: cesty, chodníky, zařízení pro volnočasové aktivity Finanční zdroje: vlastní rozpočet, zdroje z EU a Interreg. KDU-ČSL – Michael Trojka Asi bychom byli špatní hospodáři, kdybychom bez podrobného rozboru současné finanční situace města hovořili o plánovaných investicích. Podívejme se, jaké závazky musíme nejdříve splnit a potom veďme seriózní debatu o možných investicích. O zásadních městských investicích by měli v referendu rozhodovat sami občané, jistě by stálo za úvahu vybudování další průmyslové zóny či moderního sportovního centra pro celou rodinu. Nesmíme ale zapomenout na zdánlivé maličkosti, jako jsou veřejné toalety na území celého města. A jaké zdroje využít? Jednoznačně vícesložkové financování – EU, stát, kraj a soukromý kapitál. KSČM – Jaroslav Hýbl Priorita města v budoucnu by měla být zaměřena na úsek komunikací na celém území včetně přilehlých obcí. Dokončit přestavbu bývalé školy v Líštné na byty. Obnova stárnoucího bytového fondu. Rekonstrukce víceúčelové sportovní haly včetně bazénu atd. Finanční prostředky použít z městského rozpočtu, státních dotací, grantů kraje a státu a také z fondů EU. Podotýkám, že projekty musí být připraveny v předstihu a kvalitně, aby si město mohlo na tyto fondy sáhnout a nemuselo vše investovat z městského rozpočtu. ODS – Radim Přeček Problémem je např. statická doprava ve městě a jeho integrovaných obcí tzn. chceme komplexní posouzení a zpracování projektů parkování, připravit a realizovat rekonstrukci ul.Lidická, zvýšit bezpečnost ve městě odklonem těžké nákladní dopravy z centra, zkvalitnění a zefektivnění zimní údržby komunikací a chodníků, dále chceme zlepšení občanské vybavenosti a zkvalitňování veřejných služeb, podporovat projekty, které zajistí obyvatelům jednotlivých místních částí srovnatelný životní komfort. Jako finanční zdroje využít rovněž možnosti dotačních titulů a fondů evropské unie. SNK ED (Třinecká volba 2006) – Igor Petrov Město Třinec investuje v souladu se Strategickým plánem města, který byl zpracováván v roce 2000 a z úkolů, které v něm byly do roku 2010, je již převážná většina splněna. Zastupitelstvo města plán každoročně vyhodnocuje, aktualizuje a přidává nové úkoly. Hlavní priority jsou doprava, školství, ekologie, vodovody a kanalizace, sportoviště, využití lesoparku, cyklistické stezky, Javorový, regenerace sídlišť. Město průběžně zajišťuje stavební projekty a žádá o dotace ze všech možných zdrojů, to znamená z EU, ze státních fondů, z ministerstva financí i z jednotlivých ministerstev. Snažili jsme se vždy každý rok o investice do všech úseků, tedy opravit aspoň jednu školskou budovu, vybudovat aspoň jeden vodovod, samozřejmě peněz je stále málo a nelze stavět všechno najednou. Pokud bude schválena dotace EU na Revitalizaci Olše, čeká nás příští rok hodně nových kanalizací. Sdružení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec – Věra Palkovská Finanční zdroje je nejlépe získávat formou spojení takzvaného PPP modelu – tedy spojení prostředků města, státu či dotací evropských fondů a podnikatelské sféry. Na obrovské projekty se tento model velmi dobře osvědčil, například v Třinci při budování průmyslové zóny či odklonu těžké automobilové dopravy z města. Co se priorit týče, je potřeba opravovat školy, komunikace ve městě, a pokud se podaří získat dotace, stavět startovací byty. ostatní témata ke komunálním volbám 2006 v Třinci »