Výuka pomocí počítačové techniky žáky i učitele baví

11. listopad 2006 | Město

Třinec (pj) - Klasickou černou tabuli, na níž pedagog píše křídou, dnes na školách postupně střídá elektronika. Tabuli podobnou obrazovce počítače ovládanou elektronickým ukazovátkem s nepřeberným množstvím vizuálních možností v moderně vybavené učebně představili minulý týden na Základní škole na Slezské ulici v Třinci (6. ZŠ). Slavnostně tak byl ukončen projekt vzniku multimediální katedry za více než 300 tisíc korun, na niž škole přispělo několik sponzorů. Největším z nich byl Plzeňský Prazdroj, prostřednictvím projektu Občanská volba. Díky němu a podpoře veřejnosti prostřednictvím sms zpráv škola získala požadovanou částku v plné výši, tedy 288 tisíc korun. „Učebna umožňuje dětem aktivně se zapojovat do výuky, aby je bavila a aby se vzdělávání stalo jejich celoživotním cílem,“ podotkla ředitelka školy Halina Franková. Učebna je vybavena počítačem, tabulí a audiovizuální technikou. Praktické využití má učebna téměř ve všech předmětech, mohou ji využívat jak ve fyzice, tak v češtině či dějepisu. S tabulí lze pracovat velice rychle a navíc není třeba se špinit křídou. Má internetový vyhledávač, umožňuje stejně jako na počítači tvořit prezentace, má možnosti kreslení, tvorby tabulek, názorných ukázek a podobně. Klade tak vyšší nároky na přípravu pedagoga, ale děti více baví. „Dětem je ta práce sympatická a baví je. Pokud se zkombinují všechny možnosti, které tabule nabízí, jsou hodiny úžasné pro učitele i pro žáky,“ míní jeden z učitelů na škole Rostislav Petr. Škola nyní prostřednictvím projektu Občanská volba usiluje o další prostředky. Chce vybavit učebnu environmentální výchovy.