Do nádoby na plasty hází lidé i mrtvé slepice

21. listopad 2006 | Město

Třinec - Dvě mrtvé vykuchané srny, shnilé maso, použité hygienické potřeby pro dospělé i děti, kosti zvířat. To vše prochází rukama čtyř žen na jedné směně na třídicí lince společnosti Nehlsen Třinec. Udivující na tom je, že třídicí linka slouží pouze pro zpracování odpadů z kontejnerů určených na sklo, plasty a papír. Kupříkladu plastový odpad ženy na třídící lince vlastníma rukama rozdělují na PET lahve modré, zelené, bílé a barevné, zvlášť oddělují také folie a igelitové sáčky. Podle informací Ekokomu se bohužel za poslední rok na třídicích linkách v celé republice výrazně zhoršila kvalita dodávaného odpadu, který bývá znečištěn vším možným. „Občas se na lince objeví vedle plastových lahví a papíru také slepice, králíci, kočky, samozřejmě i v pokročilem rozloženém stavu. V poslední době přibývá také shnilé maso, kuřecí čtvrtky a podobně. Vzhledem k tomu, že veškerý odpad z třídicích nádob je ještě ručně tříděn, je to velmi nepříjemné,“ potvrzuje Lukáš Pezda, vedoucí třídicí linky v Třinci Oldřichovicích. Šířící se zápach je obzvlášť v létě neúnosný i pro otrlé. Zarážející je, že na taková „překvapení“ narazí zaměstnankyně třídící linky téměř každý týden. Celkem jich tady pracuje 14, v zimě na dvě a v létě na tři směny, měsíčně jim rukama projdou doslova tuny odpadů. Například za září to bylo 171,91 tun plastů a 143,84 tun papíru. Z celkového množství tříděného odpadu tvořil téměř 27 tun smíšený odpad. V říjnu linka vytřídila 128 tun papíru a 133 tun plastů. Odpad smíšený ale v tomto měsíci činil 40 tun a putoval na skládku, dalších 27 tun se ještě dalo spálit. „Ženy jsou očkovány proti žloutence, pracují v rukavicích, ale stejně je zarážející, proč lidé do kontejnerů výhradně určených na tříděný odpad házejí takové věci,“ podivuje se vedoucí linky. Pracovnice u třídicího pásu se domnívají, že lidé asi neví, co se s odpadem po odvozu kontejnerů následně děje. „Asi si neuvědomují, že my se v tom musíme hrabat,“ krčí rameny. Všechny už s obavami očekávají Vánoce. To se pak na třídicí lince začnou mezi plastovými lahvemi od minerálek objevovat například také rybí hlavy a kostry. Petra Jurásková