Všechny popelnice obdrží značky

17. prosinec 2006 | Město

Třinec (pj) – Nový systém značení popelnic zavádí společnost Nehlsen Třinec. Slibuje si od toho jednak zpřehlednění systému sběru a svozu odpadů, ale také upřesnění evidence a následné fakturace za provedené služby. Nový systém začne platit od příštího roku. „Systém zavádí nové značení nádob na odpad. Nálepky jsme nechali vyrobit s označením příslušného roku platnosti, svozové firmy i četnosti svozu. Tyto nálepky budou předány jednotlivým obcím a občané si je budou moci od konce prosince vyzvednout a označit nádoby do konce února příštího roku. Po tomto termínu nebude odpad z neoznačených nádob vyvážen,“ upozorňuje David Rucki, vedoucí provozovny svozu odpadu. Firma si tak povede přesnou evidenci nádob na odpad a každý rok provede inveturu nádob. Takto hodlá i eliminovat nádoby, které si občané přistavili nad rámec uvedený v příslušné vyhlášce o způsobu nakládání s odpady v jednotlivých obcích. „Stává se, že lidé si sami přistavují popelnice. My obcím fakturujeme podle svozu, takže se najednou začaly objevovat popelnice, které nejsou v evidenci. A navíc, když mají lidé popelnic více, méně třídí,“ dodává Rucki. Podle něj by si lidé měli označit svou popelnici popisným číslem domu. Vyplývá to z vyhlášky.