Fyzikální pokusy provádí nově na počítači

04. leden 2007 | Město

Třinec – Přestřižením pásky byla slavnostně uvedena do provozu nová učebna fyziky na Gymnáziu Třinec. Ta umožní studentům zábavnou formou provádět třeba pokusy a potřebné výpočty nejen v hodinách fyziky. „Rozhodli jsme se pořídit multimediální učebnu fyziky proto, že studenti obvykle nemají fyziku a matematiku rádi. A tady ty práce dělají pomocí počítačového systému, který je pro ně zajímavý. Zatím máme zprovozněno osm pracovních míst a samozřejmě se připravují další,“ popisuje Marcela Kantorová, učitelka fyziky na Gymnáziu Třinec. Fyzikální pokusy probíhají v reálu, výpočetní technika zde slouží k přesnému měření jednotlivých veličin a následným výpočtům. „Jedno z pracovišť se například zaměřuje na volný pád. Ten není možné změřit jiným způsobem než pomocí počítače. Používáme hřebeny, které padají přes optickou závoru, a na počítači se potom vyhodnocuje zkrácení doby. Jiné pracoviště umožní určení rezistorů, na počítači se sleduje, zda zapojení odpovídá počtu. Studenti mají praktickou i teoretickou část a mají možnost posoudit, jak se od sebe navzájem liší,“ vysvětluje Kantorová. Zapojení výpočetní techniky je pro studenty velmi zajímavé. „Je vidět, že se nenudí a práce je zaujme na celé dvě hodiny. Oni si už v hodinách vypracují protokoly, které si po internetu pošlou domů, kde si mohou dodělat grafy a všechno možné, co potřebují,“ sděluje Marcela Kantorová. Nové vybavení si pochvalují také studenti. „Práce na počítači vše usnadňuje. Díky ní můžeme používat různé funkce a práce je rychlejší a přesnější, než kdybychom počítali sami. Můžeme používat také internet, takže pokud něco nevíme, stačí si to vyhledat,“ říká Vít Huczala, student fyzikálního semináře. Nová učebna byla pořízena za 1,2 milionu korun a bude sloužit pro hodiny fyziky, chemie i biologie pro všechny ročníky. Petr Ivan