Úřad praskal ve švech

09. leden 2007 | Město

Třinec - Několik desítek občanů, kteří měli v mnoha případech na první pohled zdravotní problémy, se třetí lednový den tísnilo na chodbě Městského úřadu v Třinci. Rušný byl první úřední den letošního roku především kvůli platnosti nového zákona o sociálních službách. Podle nového zákona si lidé, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu soběstační, mohou vybrat, zda jim bude služby poskytovat rodinný příslušník, nebo instituce. Někteří klienti dostanou více peněz, než byli zvyklí, jiní méně. Ti, kteří už pobírali měsíční příspěvek na bezmocnost nebo péči o osobu blízkou, byli přeřazeni do I., II. nebo III. stupně bezmocnosti a dostanou od 2 000 do 8 000 korun měsíčně. Všechny žádosti včetně těch o IV. stupeň, kdy se jedná o úplnou závislost a pro nesoběstačné klienty činí příspěvek 11 tisíc korun, budou posuzovány sociálními pracovníky a posudkovým lékařem. Lidé by měli dostat příspěvek na péči koncem ledna, nyní sociální pracovnice prověřují seznamy klientů, jejich adresy a účty, kam má být vyplacen. Pro lepší orientaci v novém zákoně o sociálních službách vydalo město Třinec pět tisíc kusů už druhého vydání praktického Průvodce sociálními službami. Nabízí ucelený přehled o nabízených sociálních službách včetně adres, kontaktních jmen a telefonních čísel. K dostání je zdarma na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Adéla Majerová