Lidem blátivá cesta nevadí

26. leden 2007 | Město

Třinec – Vychozený blátivý pruh vedoucí po trávníku do svahu. Takový pohled se nabízí všem kolemjdoucím, kteří procházejí Erbenovou ulicí až k jejímu konci v blízkosti Lidické ulice. Tento nevábný pohled zarazí každého, kdo tudy prochází poprvé. Erbenova ulice z ničeho nic najednou končí, a úsek asi dvaceti metrů, který dělí chodce od chodníku lemujícího Lidickou ulici, je nevydlážděný a tvoří jej pěšinka, po které každý den projdou desítky až stovky lidí. Místní jsou však na něj zvyklí a říkají, že je tak odnepaměti. „Tato zkratka je tady snad už sto let,“ říká obyvatel rodinného domku stojícího hned vedle blátivého pruhu. Ten na vychozené blátivé cestě nespatřuje nic nepatřičného. „To je přece normální, tou zkratkou také chodím a vůbec mi nevadí,“ krčí rameny. Při otázce, zda by město nemělo raději postavit schodiště, se zhrozí. „Hlavně ne schodiště, v zimě by ho nikdo neudržoval a bylo by neschůdné. To ať je to radši takto,“ říká. Podobného názoru je i jeho sousedka. „Toto místo slouží dětem v zimě na sáňkování, pokud by se tam mělo něco stavět, děti by o toto místo přišly, a to by byla škoda. Ale věřím, že důchodci by to ocenili,“ přiznává. Občanům blízké zástavby tento problém zatím příliš nevadí, nikdo z nich se zatím ve věci nápravy na třinecký městský úřad neobrátil. „Vím, že vychozená cestička je v tomto místě již dlouho, ale zatím žádný z občanů nedal podnět k tomu, aby se to nějakým způsobem řešilo, ani na městě se o tom neuvažuje. Řešením by mohl být chodník, případně schodiště, protože svah je prudký. Bylo by to ovšem třeba zvážit, protože se nachází v ochranném pásmu,“ říká Jana Gawlasová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Petr Ivan