Radnice oslovila jen ostravské firmy

30. leden 2007 | Město

Třinec - V loňském roce vyhlásilo město Třinec výběrové řízení na rekonstrukci tělocvičny Základní školy Kopernikova. Odbor investic zaslal výzvu k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu a oslovil pouze tři ostravské firmy. „Je až neuvěřitelné, že nebyla obeslána žádná místní projekční firma a přitom vždy slibovala (starostka Věra Palkovská - poznámka redakce) podporu místním podnikatelům. Co si o takovém výběrovém řízení můžeme myslet?“ uvedl zastupitel Jan Ferenc (Nezávislí). „V době zadání projektové dokumentace byla většina kvalitních a ověřených místních projekčních firem vytížena na několik měsíců dopředu a chtěli jsme vyzkoušet úroveň a přístup jiných zavedených projekčních firem,“ vysvětlil Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic. Tři největší třinecké projekční firmy, které jsme oslovili, však o výběrovém řízení na rekonstrukci tělocvičny nevěděly, nikdo z vedení města je o zpracování nabídky nepožádal. „Jedna z těchto firem nám zpracovávala dokumentaci na halu STaRS u tribun atletického stadionu, s ní spolupracujeme i v současné době,“ řekl Daniel Fojcik. Další podle jeho slov nepřipadaly v úvahu pro nepružný přístup a špatné zkušenosti s kvalitou jejich projektů. Ferenc upozorňuje i na další nesrovnalosti. Nelíbí se mu, že cena za projektovou dokumentaci v poměru k dvaceti milionům, na které by celá rekonstrukce přišla, je příliš vysoká. „Po zkušenostech z let 2004 a 2005 jsme se rozhodli v určitých případech zpracovávat projektové dokumentace pro provedení stavby a ne pouze pro stavební povolení, jak bylo zvykem. Projektová dokumentace pro provedení stavby je sice podstatně dražší, ale zároveň výrazně přesnější, čímž městu následně nevznikají další náklady v podobě víceprací,“ uvedl Fojcik. Podle něj bylo k tomuto kroku přistoupeno po rekonstrukci tělocvičny na Základní škole Slezská, kdy došlo k mnoha změnám a problémům především kvůli projektové dokumentaci a nekvalitně zpracovanému položkovému rozpočtu. Adéla Majerová