Zrušení školy může zabránit výjimka

02. únor 2007 | Lidé

Škola se v posledních dnech skloňuje ve všech pádech, ať už kvůli zápisům do prvních tříd, blížícímu se vysvědčení nebo v souvislosti s rušením některých základních škol, které mají nedostatek žáků. O tom všem jsme hovořili s Vladimírou Kacířovou, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Třinci. Co je ve školách financováno z peněz ministerstva? Ministerstvo školství poskytuje prostřednictvím krajského úřadu mzdové prostředky – platy, ostatní prostředky na platy (OPP), zákonné odvody, mzdové prostředky včetně odvodů. Jedná se také o finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školství. Co financuje obec? Obec školám a školským zařízením hradí formou příspěvku na provoz elektřinu, vodu, teplo, plyn, učební pomůcky a vybavení školských zařízení. Město Třinec je od 1. ledna 2007 zřizovatelem Domu dětí a mládeže, který do 31. prosince 2006 patřil pod Moravskoslezský kraj. Jakožto zřizovatel tohoto školského zařízení poskytuje město Třinec příspěvek na jeho provoz na základě potřeb v takové výši, aby byla zajištěna jeho hlavní činnost. V současnosti se některé školy potýkají s problémy, hrozí jejich zrušení. Rodiče se však bouří, sepíší například petici. Jaký je pak její osud? Projednává ji rada města podle zásad pro vyřizování petic a stížností. Město Třinec má zpracován vnitřní normativ, podle kterého je dále s peticí nakládáno. Základní škola s polským jazykem vyučovacím na Koper-nikově ulici určitě není první škola, kte-rá se bude v Třinci rušit. Ja-ká jsou kritéria pro to, a-by byla zru-šena základní škola? Kritériem je počet žáků. Ministerstvo školství stanovuje prováděcími právními předpisy minimální a maximální počty dětí ve třídách, podle kterých se obec musí s tou kterou školou organizačně vypořádat. Obec může postupovat podle školského zákona a schválit této škole výjimku z počtu dětí, ale i tato výjimka je stanovená do určitého počtu dětí. V tomto případě ale musí obec počítat s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků poskytovaných krajským úřadem na ostatní prostředky na platy (OPP) bude tyto doplácet ze svého rozpočtu. Školy se s nízkým počtem žáků organizačně vypořádávají, například slučováním ročníků. Sloučení lze uskutečnit pouze na prvním stupni základní školy. A to je konkrétní případ tady někde v okolí? Jednotlivé ročníky na prvním až pátém stupni slučují třinecké školy i školy ve spádovém obvodu. Město Třinec na OPP v současné době nedoplácí, ale ve spádovém obvodu se to některých škol týká. Co se stane se zaměstnanci zrušených škol? Ne-máte třeba smlouvu s úřadem práce? Takovou smlouvu nemáme. Dozvěděli jsme se, že město Třinec má záměr sloučit polské Základní školy Kopernikova a Nádražní. Kolika dětí se bude toto sloučení týkat? Základní škola s polským jazykem vyučovacím na Kopernikově ulici má v současnosti 97 dětí a ZŠ Nádražní má 140 dětí, takže dohromady je to 237 dětí. Jak je to tedy se školou s polským jazykem vyučovacím na Kopernikově ulici? Petice bude projednávána na radě města. Když se zruší škola, chodí děti do té nejbližší, nebo do „vyhlášenější", která má jméno a zvuk? Na tuto otázku vám nemohu dát odpověď vzhledem k tomu, že náš odbor neshromažduje data žáků a dětí ve školách a školských zařízeních, pouze jejich počty. Takováto data mají jednotlivé školy. Některé školy platí rodičům za to, že jejich děti budou chodit právě k nim. Setkala jste se s něčím podobným i vy? Nemám o tom žádné informace. Váš odbor vypracoval přehledné grafy počtu žáků ve školách, počty narozených dětí a souvislosti mezi oběma skutečnostmi – to byl váš osobní nápad? V roce 1994 jsem si já sama začala dělat demografický výhled, pomáhají mi samozřejmě moji spolupracovníci. Jak vás to napadlo? V době, kdy jsem nastupovala do funkce, začal klesat počet narozených dětí v republice. Na základě výhledu do budoucna, kdy nastupují děti do mateřských škol a poté do základních škol, to bylo nezbytné pro další rozhodování související s prací odboru. K čemu vám pomáhají? Z grafů lze vyčíst například předpoklad, kolik žáků nastoupí do prvních tříd, což je důležité pro tvorbu rozpočtu například při rozhodování o opravách budov. Na co ukazují v současnosti? V těchto letech ukazují, že se zatím zastavil pokles žáků v prvních třídách. Jak se bude podle vás situace s prvňáčky vyvíjet? Nárůst by už neměl být tak vysoký jako v letech 94, 95, ale mírný bude. Máme v prvních třídách o dvě stě dětí méně než před desíti dvanácti lety. Když mají rodiče nějaký problém, mají se obracet přímo na školu, nebo mohou i na váš odbor? Jde o to, o jaký problém se jedná. Petici může předložit například jakákoliv skupina občanů městu Třinci, pokud se ho tato petice týká. Děkuji za rozhovor. Adéla Majerová