Někteří žadatelé o práci chodí na úřad opilí

05. leden 2007 | Město

Třinec – Ztrátu zaměstnání považují někteří lidé za událost, která se může stát každému. Jiní se však s ní vyrovnávají hůře a berou ji jako osobní prohru. V takových případech se mnohdy pokusí řešit své problémy alkoholem. A může to vést až do stádia, kdy podnapilí přicházejí i na úřad práce. „Nejedná se o situaci, která by se stávala každý den. Ale občas někteří klienti přijdou v podroušeném stavu, takže je upozorníme, že takto k nám chodit nemohou,“ říká Anna Kokotková, vedoucí pobočky Úřadu práce v Třinci. Česká legislativa na tento problém nepamatuje. V současné době neexistuje zákon, který by umožnil úřadu takovéto občany postihnout. „Nemůžeme zjistit měřením, zda občan požil alkohol, pouze můžeme udělat poznámku, že byl upozorněn, že na úředním jednání má být ve střízlivém stavu. Ale vykázat jej a napsat, že byl nepřítomen, to nemůžeme,“ poznamenává Anna Kokotková. V případě, že by občan byl agresivní, choval se vulgárně, rozčiloval se a vulgárně nadával, potom může zaměstnanec úřadu práce takového občana z místnosti vykázat a uložit mu pokutu ve správním řízení. K tomu úřad zatím nepřikročil, i když občas se stane, že úředníkům nadává a je nepříjemný. V takovém případě mu pohrozí, že zavolají policii, a situaci se snaží diplomaticky vyřešit. „Někteří občané jsou totiž velmi agresivní a mohou užívat drogy. Většina se po upozornění, že bude přivolána policie, uklidní, protože si je vědoma, že policie má sídlo hned za rohem. Vzpomínám si na jeden případ, který se odehrál hned ze začátku činnosti úřadu práce. Přišel k nám člověk, který byl zjevně pod vlivem drog, a v amoku se rozčílil a udeřil pěstí do dveří, ve kterých zůstala díra,“ sděluje Anna Kokotková. Lidé, kteří na úřad přicházejí pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, však bývají většinou utlumení a nejsou schopní úředního jednání. V tomto případě jim zaměstnanci úřadu doporučí přijít v jiném termínu, protože jednání nemá valný význam. Takoví klienti se někdy nacházejí ve stavu, kdy ani nejsou schopni se pod úřední záznam podepsat. „Jedná se o případy, kdy lidé dostanou sociální dávky a pak si dají víc, než je zdrávo. Dále existuje skupina lidí, kteří alkohol požívají pravidelně, což je asi také jeden z důvodů, proč nemohou práci získat,“ zamýšlí se Anna Kokotková. Případnou závislost na alkoholu však úřad práce nemůže posoudit, navíc ji ani nemůže zaznamenat, případně klientům nařídit, aby se začali léčit. Petr Ivan