Ruší se škola kvůli vile?

11. únor 2007 | Město

Třinec – O zrušení polské školy na Kopernikově ulici v Třinci a přestěhování jejích žáků do školy na Nádražní ještě není s konečnou platností rozhodnuto a už se připravují plány na její další využití. U některých lidí dokonce vyvolávají pochybnosti o příčinách optimalizace národnostního školství v Třinci. Podle nich nemusí být hlavní příčinou klesající počet žáků, ale zájem o využití některých nemovitostí. Až polská škola opustí prostory na Kopernikově ulici, měla by se na její místo přestěhovat část Základní umělecké školy. „Plány počítají s tím, že by se tam přestěhovaly výtvarné, taneční a dramatické obory, které dnes využívají nevyhovující sklepní prostory. Hudební obory by se po nezbytné rekonstrukci přestěhovaly z vily u městského úřadu do budovy na Třanovského,“ uvedl ředitel Základní umělecké školy v Třinci Eduard Turoň. Vilu, která patří městu, by umělecká škola opustila. A právě o vilu začíná být už nyní velký zájem. Mezi potenciálními zájemci o městskou vilu jsou podnikatelé svázaní s železárnami. Jak se nám podařilo z několika zdrojů zjistit, ve vile už byl architekt, který si fotil její prostory. Proto jsme se obrátili na třineckou radnici o vysvětlení. „O prodeji nejednáme,“ reagovala kategoricky starostka města Věra Palkovská (Osob- nosti pro Třinec). Když jsme chtěli bližší vysvětlení s tím, že vilu si již fotil jeden ze zájemců, tak nám starostka města odpověděla, že o tom nic neví. Petr Brozda