Muzeum otevřelo tři nové poutavé výstavy

25. únor 2007 | Kultura

Třinec – Tři nové výstavy nabízí MuzeumTřineckých železáren a města Třince. Příchozí může potěšit pohled na nejrůznější lampy a osvětlovadla, křehkou krásu skla a také na sochy a kresby mladé výtvarnice Marie Horákové. Ve velké výstavní síni je umístěna expozice Od plamínku k žárovce, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s několika dalšími muzei našeho kraje. „Na tuto výstavu jsme čekali více než dva roky. Expozice je věnována zdrojům světla, osvětlovadlům a osvětlovacímu sklu, tak jak se vyvíjely v průběhu staletí do dnešní doby. Zastoupeno je venkovské osvětlení, svítidla z domácností měšťanských i šlechtických, z církevního prostředí, svítidla současných domácností i světla používaná v dopravě a hornictví,“ přiblížuje vedoucí muzea Eva Zamarská. Ve způsobu osvětlování došlo v průběhu 2. poloviny 19. století k zásadním změnám. Svíčky, olejové nebo petrolejové lampy byly nahrazovány plynovým a později elektrickým osvětlením. To přineslo také zásadní technologické změny ve výrobě užitkového a dekorativního osvětlovacího skla, na které byly kladeny nové nároky. Návštěvníci mají možnost zhlédnout různé druhy loučníků, svícnů, luceren, kahanů, petrolejových lamp, elektrických lamp, lustrů. Výrazná část expozice je věnována osvětlovacímu sklu. Tajemství skla mohou příchozí odhalit, navštíví-li stejnojmennou výstavu v malé výstavní síni. Byla připravena ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou ve Valašském Meziříčí, která je významným centrem sklářského vzdělávání. Připravuje studenty pro výkon sklářských povolání v uměleckých oborech, řemeslných a učebních oborech. Umělecká příprava je zajišťována v šesti výtvarných ateliérech: kresba a malba, sochařský, design skla, malování a tvarování skla, počítačová grafika a multimediální prezentace. Kvalitní praktickou přípravu zajišťuje školní sklářská huť, malířské a brusičské dílny a dílna pro výrobu vánočních ozdob. Práce žáků školy, z nichž některé jsou nyní k vidění v třineckém muzeu, získaly již mnoho ocenění na různých soutěžích. Příjemný čas strávený v muzeu lze zakončit v galerii Na schodech, kde vystavuje své sochy a kresby mladá talentovaná umělkyně Marie Horáková. Výtvarnice absolvovala obor design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ostravě a v současnosti studuje na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Všechny expozice potrvají do 22. dubna, otevřeny veřejnosti jsou od úterý do pátku mezi 9.00 a 17.00 hodinou, v neděli pak od 13.00 do 17.00 hodin. Šárka Szlaurová