V kompostárně končí ovoce i věnce z hrobů

28. únor 2007 | Město

Třinec - Třinecký občan může třídit komunální odpad nejen na plast, sklo a papír, ale i na bioodpad. Tento odpad může přivézt na kompostárnu na Tyrské nebo jej odkládat do k tomu určených nádob zdarma. Mezi bioodpad patří tráva, listí, větve, zbytky z kuchyně, ale také suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, jako jsou hnijící zelenina nebo ovoce. „Zbytky z jídelen se nesmí zkrmovat, ale do klasické kompostárny také nejsou vhodné, protože by se do nich mohli pustit hlodavci. Ty zde samozřejmě nemáme,“ uvedl Daniel Borski z firmy Nehlsen Třinec. V kompostárně se ovoce a zelenina míchá s trávou a pilinami tak, aby vznikl kvalitní kompost. „Každá kompostárna je specifická. Biologicky rozložitelný odpad je například i masokostní moučka nebo lihovarské výpalky, ale ty neodebíráme,“ dodal Daniel Borski. Za tunu uloženého biologicky rozložitelného odpadu platí město 600 korun. Všechen bioodpad, který občan přiveze do kompostárny, je vizuálně kontrolován. Na Tyrskou se svážejí například větve z ořezů stromů nebo věnce a kytice ze hřbitova. Tento odpad je plný umělohmotných částí, které se ručně třídí. Větve se štěpkují. „Kontejnery na bioodpad jsou na Kamionce, ale lidé tam bohužel občas dávají PET láhve nebo plechovky. Největší škodu však mohou způsobit monočlánky. Dva až tři zničí velké množství kompostu,“ posteskl si Daniel Borski. V minulosti si na zápach z kompostárny stěžovali místní občané. Tento problém byl podle Daniela Borského vyřešen zastřešením. Není to však jediná inovace týkající se bioodpadu v Třinci. V současnosti je hotový projekt anaerobní digesce - bioplynové stanice, díky které by se mohly zpracovávat suroviny nevhodné ke klasickému kompostování, například zmíněné zbytky z jídelen. V těchto dnech je projekt na stavebním odboru v Třinci a vypracovává se posouzení vlivu na životní prostředí EIA. „Pokud bude dostatek financí, bude se stavba bioplynové stanice realizovat ještě letos,“ upřesnil Borski. Adéla Majerová