Mimoúrovňová křižovatka nahradí semafory

03. březen 2007 | Město

Třinec - Světelnou křižovatku při vjezdu do průmyslové zóny Třinec - Baliny nahradí již v příštím roce mimoúrovňová křižovatka se dvěma mosty. Za více než 278 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury ji bude realizovat Moravskoslezský kraj. Světelná křižovatka, která byla synchronizována se zabezpečovacím zařízením na železniční trati, doposud zpomalovala provoz na silničním tahu spojujícím Třinec a Český Těšín. „Stavebně bude místo křížení dopravy řešeno mimoúrovňovým převedením dopravy průmyslové zóny přes železniční trať (Bohumín - Jablunkov - Žilina) a silnici II/468 (Český Těšín - Třinec) dvěma mostními objekty o celkové délce přemostění 144 metrů. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí včetně komplikované přeložky vzdušného vedení 22 kV, úpravu trolejového vedení na železniční trati, odvodnění povrchových vod a protihluková opatření,“ popsal dopravní řešení vedoucí oddělení silničního hospodářství Moravskoslezského kraje Libor Částka. Technickou zajímavostí je řešení přemostění dvěma samostatnými zavěšenými mosty o délce 72 metrů. Zahájení realizace stavby se předpokládá v průběhu roku 2007, dokončení by mělo proběhnout během roku 2008. „Po dobu realizace nepředpokládáme zásadní omezení dopravy, ale konkrétní požadavky na dopravní omezení stanoví až realizační dokumentace stavby, která je nyní rozpracována. Pak budou známy i přesné termíny zahájení a dokončení prací,“ dodal Částka. Petr Brozda