Poradna řeší výukové i výchovné problémy

04. březen 2007 | Město

Třinec - Zkoumání školní zralosti nebo výukových a výchovných potíží, to je jen zrnko písku z celé hromady činností, kterými se zabývá pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Třinci. Ta slouží dětem od tří do šestadvaceti let. Nejmenší děti se do poradny dostávají nejčastěji v souvislosti z prozkoumáním školní zralosti, která je nutná pro začátek školní docházky. „Pro děti předškolního věku vede u nás cyklus hodin Metoda dobrého startu Radomíra Křížová,“ přiblížila jednu z činností poradny psycholožka Danuta Pindurová z PPP v Třinci. Již na prvním stupni se objevují výukové potíže. Problémy v jazyce českém mohou souviset s vývojovou poruchou učení typu dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie, potíže v matematice s dyskalkulií. Dítě zde podstupuje psychologická a speciálně pedagogické vyšetření, na jejichž základě se vypracovávají odborné posudky. „Problémy tohoto druhu se dají zmírnit reedukačními cvičeními, pozůstatky však zůstávají. Důležité je podchytit tyto potíže na prvním stupni. Po vypracování posudku dostane takové dítě jednu hodinu reedukační péče ve škole navíc,“ řekla Danuta Pindurová. Rodiče sem vodí i děti s potížemi s chováním, nesoustředěností a hyperaktivitou. Na druhém stupni přichází ke slovu puberta a s ní vzdorovitost a negace. U nejstarších ročníků základních škol pomáhají pracovníci PPP s orientací při výběru střední školy. Děti s výukovými potížemi a diagnostikovanými poruchami učení či chování docházejí průběžně na kontrolní vyšetření téměř po celou dobu školní docházky. Třinecká pedagogicko-psychologická poradna, která má dvě speciální pedagožky, dvě psycholožky a jednu sociální pracovnici, pracuje také s třídními kolektivy a zkoumá vztahy ve třídě. Do poradny se nemusí chodit jen na základě upozornění vychovatele nebo učitele, ale rodiče se mohou sami objednat. „Čekací doby jsou různé, záleží na aktuálnosti problému, ale v průměru to bývá měsíc,“ dodala Danuta Pindurová. Zvýšený zájem o radu či pomoc v období kolem vysvědčení pracovníci PPP neevidují, i když případy úzkosti související se špatnými známkami se zde čas od času řeší. Adéla Majerová