Erotika je dětem přímo na očích

08. březen 2007 | Město

Třinec (am) - Přímo ve výši dětských očí jsou na nádraží v Třinci vystaveny pornočasopisy. I přesto, že si lidé na tyto tiskoviny na stáncích zvykli, takto na očích být nesmějí. Trafikanti si často neuvědomují, že veřejné vystavování erotických časopisů je zákonem zakázané. „Kdo pornografická díla písemná, nosiče zvuku nebo obrazu nebo zobrazení nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje osobě mladší osmnácti let nebo na místě, které je osobám mladším osmnácti let přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, peněžitým trestem nebo propadnutím věci,“ říká doslova trestní zákon. „Rodičům bych radila, pokud na stáncích uvidí něco, co jim připadá nevhodné, aby napsali trestní oznámení na Policii ČR,“ řekla Věra Majerová ze sociálního odboru třinecké radnice. Je však jasné, že každý může mít na věc odlišný názor. Někomu může připadat nevhodný akt na titulní straně časopisu o umělecké fotografii, někdo má práh citlivosti na erotické výjevy posunutý mnohem výš. Proto si policie nechá vypracovat odborný posudek a podle něj pak oznámenou záležitost řeší.