Dvě polské školy byly sloučeny

10. březen 2007 | Město

Třinec (am) - Sloučení Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím na ulici Nádražní a Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím na ulici Kopernikově k 1. září 2007 schválilo na svém prvním letošním zasedání zastupitelstvo města Třince. Neznamená to však, že by děti, které až dosud navštěvovaly školu na Kopernikově ulici, začaly od nového školního roku chodit na Základní školu Nádražní. Slučování škol nastane ve dvou etapách, z nichž první právě probíhá. Základní škola na Nádražní ulici převzala všechna práva a závazky Základní školy na Kopernikově ulici. V průběhu jara by měl mezi rodiči žáků na Základní škole Kopernikova proběhnout průzkum, kolik z nich má zájem o to, aby jejich dítě nadále navštěvovalo tuto školu ve školním roce 2007/2008. V případě zájmu by škola nadále fungovala jako odloučené pracoviště, nejdéle však jeden rok. Hlavním důvodem sloučení obou škol je nízký počet žáků. Jednu z variant, co bude s budovou polské školy na ulici Kopernikově dál, osvětlila starostka Věra Palkovská. „Od roku 1998 evidujeme zájem ze strany Základní umělecké školy,“ uvedla starostka.