Radnice slibuje podjezd, ale nemá peníze

31. březen 2007 | Město

Třinec (ls) - Při diskusí o dopravní situaci v Třinci během setkání členů Územní sekce Krajské hospodářské komory představila starostka Třince Věra Palkovská ambiciózní projekt s latinským názvem Via Lyžbice na podjezd do městské části v Třinci za tratí. Ta je již nyní obtížně přístupná pro automobily. S předpokládaným nárůstem provozu na železniční trati z důvodu dopravy polotovarů i aut mezi automobilkami v Nošovicích a v Žilině a ke zvýšení rychlosti po optimalizaci tratě by se pak situace mohla stát neúnosnou. Navrženým řešením je podjezd pod železniční tratí, který by vyústil na kruhový objezd na ulici Jablunkovské u náměstí TGM. Problémem zůstává financování celé akce. Předpokládané náklady ve výši asi 200 milionů korun jsou mimo možnosti města, a proto bude nutné využít všechny dostupné dotace a zkoordinovat vše s výstavbou železničního koridoru. Nyní se celý projekt nachází ve fázi výkupu pozemků a vypracování projektové dokumentace.