Na zdroje vytápění půjde jen 400 tisíc korun

02. březen 2007 | Město

Třinec - Už příští týden se budou projednávat první žádosti o dotace na změnu způsobu vytápění v třineckých rodinných domech. Zastupitelé na konci února rozhodli, že město Tři- nec finančně podpoří přechod ze spalování fosilních paliv (uhlí, koks) na jiné formy vytápění, které méně zatěžují životní prostředí. Dotace se budou poskytovat ve výši až 50 nebo 20 tisíc korun. Vyšší dotaci bude možné poskytnout při přechodu na spalování dřevní štěpky, peletek a biomasy, u tepelného čerpadla s výkonem nad 5 kW, u elektrického vytápění a u solárního systému s plochou kolektorového pole nad 9 m2. Nižší dotace bude přidělována pro vytápění prostřednictvím zplyňovacího kotle (na dřevo), pro kotle na propan a pro solární systémy s plochou kolektorů nad 4,5 m2. Dotaci lze poskytnout na výměnu topeniště vyrobeného před rokem 1995 a pouze jednorázově na jednu budovu s jedním číslem popisným. Dotace budou přidělovány do limitu schválených finančních prostředků na daný kalendářní rok. Pro letošní rok byla schválena částka ve výši 400 tisíc korun. Po vyčerpání finančních prostředků v daném kalendářním roce budou žádosti, které se přijímají průběžně, dál evidovány. K jejich vyřízení bude přistoupeno po schválení nových finančních prostředků, případně budou převedeny do dalšího kalendářního roku. Petr Brozda