Objížďky - mnoho otázek a nejasné odpovědi

11. duben 2007 | Město

Třinec - Na setkání s občany Třince se dostavili zástupci města v silné sestavě. Hlavní slovo však měla starostka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). Úvodem pochválila mírně zvýšený zájem občanů o setkání, pak zmínila existenci Třineckého zpravodaje a aktualizaci strategického plánu rozvoje města. Poté představila plán objízdných tras v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na silnici I/11 přes Oldřichovice a Karpentnou a centrum města. V diskusi k objížďkám vystoupil nejdříve Martin Mládek z Oldřichovic, který vznesl dotaz, zda opravdu neexistuje jiné řešení. Projevil obavy o bezpečnost chodců, cyklistů a také možné poškození domů otřesy od projíždějících kamionů, na které nebyla silnice III. třídy stavěna. Starostka Věra Palkovská ve své obsáhlé odpovědi uvedla, že se jedná o nejméně špatné řešení. Připomněla, že o celé věci se dlouho jednalo a diskutovalo a tato varianta byla zvolena jako jediná možná. Jak dodala, trasu si dopoledne projela kamionem osobně a po zasypání největších nerovností se jí jeví jako průjezdná. Marcela Przepiorová z Karpentné se ptala, zda se ví o problému tří dětí z Karpentné, které se kvůli zjednosměrnění objízdné trasy budou ráno obtížně dostávat do školy. Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Vladimíra Kacířová odpověděla, že o problému již byla informována. Řešení však musí najít rodiče dětí sami. Jízdní řády autobusů se ještě budou dolaďovat, rodiče se mají domluvit mezi sebou na službách, vozit děti autem či doprovázet anebo požádat o pomoc třeba babičky. Podobnou odpověď pak tazatelka obdržela od místostarosty Ivo Kantora i starostky Věry Palkovské. Ta přislíbila, že se na celou věc ještě podívá a nové informace poskytne na setkání s občany Karpentné a Oldřichovic. Dále pak občané na setkání s vedením radnice kritizovali nepořádek ve městě, znečišťování veřejných prostranství psy, mírnost městské policie a návrh podjezdu do Lyžbic. Lukáš Skulina