Nový podjezd pod železnicí za stovky milionů

12. duben 2007 | Město

Třinec – Výstavba podjezdu pod železnicí u náměstí TGM v Třinci s názvem Via Lyžbice je podle starostky Věry Palkovské nezbytná. Železniční trať vedoucí tímto územím totiž rozděluje město na dvě části. „Ta část za tratí je z pohledu obytné zástavby a firem, které se tam nacházejí, odříznutá. V rámci optimalizace tratě Bystřice – Český Těšín, která bude probíhat současně se stavbou podjezdu, je nutné, abychom vyřešili dostupnost této části města,“ uvedla starostka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). Nyní je možné přemístit se za trať pěšky nadchodem na Žižkově ulici, úrovňovým přejezdem u městského úřadu a pak podjezdem u bývalé zvláštní školy, kde však neprojedou větší vozidla. Za kolejiště je možno se dostat též úrovňovým přejezdem u náměstí TGM, tedy právě v místě, kde bude vybudován podjezd. „Kvůli optimalizaci bude větší četnost vlaků, které budou mít větší rychlost. Nastal by obrovský problém překonat trať, a to je hlavní důvod pro podjezd,“ řekla Věra Palkovská. Podle ní je dalším argumentem i fakt, že v případě, kdyby došlo k nehodě, by se složky integrovaného záchranného systému nemusely dostat na místo za tratí včas. „To znamená, že ve chvíli, kdy za kolejemi vznikne problém, máme těžkosti dostat tam hasiče a sanitky,“ podotkla. V těchto dnech probíhají intenzivní jednání mezi městem a zástupci Správy železniční dopravní cesty o finanční spoluúčasti v propojených projektech podjezdu a optimalizace tratě. „Příprava musí proběhnout ještě letos. Na bedrech města jsou například výkupy pozemků, které mohou nastat, až bude dokončena projektová dokumentace. Pak také bude jasné, kolik financí bude projekt stát,“ upřesnila starostka. V tuto chvíli je zřejmé, že částka za realizaci podjezdu se bude pohybovat přes dvě stě milionů korun. „Budeme hledat zdroje i jinde než v rozpočtu města, modelů bude více,“ dodala starostka. Adéla Majerová