Usnesení výboru nevyslyšeli

04. květen 2007 | Město

Třinec (pb) - O optimalizaci třineckých polských škol zastupitelé minulý týden nerokovali. I když opětovné projednání požadoval výbor pro národnostní menšiny, který nedostal šanci materiál projednat, zastupitelstvo jeho požadavek nevyslyšelo. Starostka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) vysvětlila, že zastupitelstvo již rozhodlo a že není o čem jednat. Zastupitelé i přítomní občané k celé problematice vedli dlouhou debatu až v okamžiku, když projednávali informaci o stížnosti politického hnutí Coexistentia na usnesení, kterým se ruší polská škola na Terase. V diskusi vystupovali především nečlenové zastupitelstva města. Bývalá radní Erna Grygová například uvedla, že problém polských škol, které se potýkají s nedostatkem dětí, spočívá v tom, že Poláci zplodili málo dětí. Na závěr debaty promluvil předseda výboru pro národnostní menšiny Ladislav Vrátný. Uvedl, že děti z polských základních škol se hlásí na gymnázium v Třinci, což podle něj vypovídá o soudobých trendech, když v Českém Těšíně je polské gymnázium.