Přeli se, zda podjezd, nebo i vlaková zastávka

05. květen 2007 | Město

Třinec - Na posledním jednání zastupitelstva města Třinec vznikl spor mezi zastupitelem Radimem Turkem (ČSSD) a starostkou Věrou Palkovskou (Osobnosti pro Třinec) ohledně výstavby železniční zastávky v Lyžbicích. Radim Turek tvrdil, že podle jeho informací by Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) byla ochotna investovat zároveň se stavbou podjezdu Via Lyžbice i do vybudování zastávky a na ni navazujících staveb. Na otázku starostky, od koho tyto informace pocházejí, prozradil, že hovořil s Cyrilem Sukem ze Stavební správy SŽDC Praha. Starostka Věra Palkovská i vedoucí odboru investic Daniel Fojcik byli takovou informací překvapeni a oponovali. Třinec ve spolupráci se SŽDC připravuje projektovou dokumentaci pro podjezd Via Lyžbice. Ta bude zpracována tak, aby výhledově umožnila vybudování železniční zastávky v tomto prostoru. S výstavbou zastávky se v průběhu prací na optimalizaci koridoru v nejbližších letech nepočítá. Cyril Suk nám potvrdil, že s Radimem Turkem o podjezdu Via Lyžbice mluvil, avšak ten jeho slova zkreslil. Ze strany SŽDC se původně uvažovalo o výstavbě zastávky, nástupišť, provozní budovy a malého parkoviště pro 14 automobilů včetně podjezdu. Po konzultacích s vedením města vznikla varianta rozdělit investici na dvě etapy. V první etapě bude s finančním přispěním SŽDC vybudován podjezd, který je pro občany, dopravu a integrovaný záchranný systém důležitější. „Postupujeme s péčí dobrého hospodáře, nepouštíme se do velkých akcí, na které by bylo obtížné zajistit financování,“ uvedla starostka Věra Palkovská. Postavení zastávky by vyvolalo nutnost dalších investic a na ně město Třinec v současné době nedokáže zajistit finanční prostředky. Jak nám Cyril Suk potvrdil, SŽDC není ochotna financovat stavby se zastávkou související, jako jsou dopravní terminál pro autobusy, velké parkoviště a obslužné komunikace na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SŽDC. V diskusi se vyjádřil i dlouholetý bojovník za zřízení zastávky Zdeněk Macošek. Rozdělení stavby na dvě etapy zhodnotil jako úskok. „Nevěřím, že se zastávka někdy postaví za provozu,“ prohlásil. Lukáš Skulina