Třinecké železárny deset let po sobě v zisku

10. květen 2007 | Město

Pro hutní společnost Třinecké železárny byl loňský rok opět velmi úspěšný, když podesáté za sebou hospodařila se ziskem. „Objem naší produkce surového železa, oceli i válcovaného zboží překročil maximální hodnoty za posledních 15 let. Dosažený výsledek zvýrazňuje ještě fakt, že v současnosti vyrábíme podstatně sofistikovanější produkty než dříve,“ uvedl předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek. Zisk po zdanění loni dosáhl 2,684 miliardy korun, když o rok dříve činil 2,068 miliardy korun a narostl o 29,8 procenta. Loňský provozní hospodářský výsledek, který dosáhl rekordní výše v historii podniku, byl 2,995 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 552 milionů korun, tedy 22,6 procenta. Tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 849 milionů korun na loňských 31,675 miliardy korun. Loňský průměrný výdělek dosáhl 24 858 korun a stoupl oproti mzdě loni o 1 196 korun, což představuje nárůst o 5 %. Ve výrobě surového železa se loni vysokopecařům podařilo poprvé od roku 1990 překročit hranici dvou milionů tun. Podnik také překonal patnáctileté výrobní maximum v produkci surové oceli, které vyprodukoval 2 516 kilotun. Výroba oceli v přepočtu na jednoho zaměstnance se meziročně zvedla o 58 tun na 465 tun. Investiční politika se v posledních letech zaměřuje na obnovu výrobních zařízení a zavádění moderních technologií. V roce 2006 Třinecké železárny investovaly 1,2 miliardy korun. „Tyto projekty nám zvýší přidanou hodnotu našich výrobků a eliminují dopad produkce na životní prostředí,“ uvedl předseda dozorčí rady. Celková výroba surové oceli v České republice loni činila 6,9 milionu tun a oproti roku 2005 se zvýšila o téměř 11 procent. Společnost Třinecké železárny se podílela na této výrobě z 36,7 procent.