Den otevřených dveří v podnikatelském inkubátoru

04. červen 2007 | Město

Ve středu 6. června se bude od 14:00 hod. konat v prostorách inkubátoru v 6. patře hotelu STEEL den otevřených dveří pro širokou veřejnost i zájemce o vstup do inkubátoru. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jednotlivé inkubační jednotky, multifunkční zasedací místnosti nebo prostory poradců. Na programu je také prezentace inkubátoru, inovačního podnikání a možností financování pro začínajících podnikatele. Inkubátor byl vybudován, aby sloužil začínajícím podnikatelům, kteří mají nějaký dobrý nápad a potřebují pomoci na začátku svého podnikání. Měl by se stát místem pro rozvoj inovativních nápadů a růst nových technologicky orientovaných firem. Posláním inkubátoru je snížit odliv mladých absolventů technických oborů a napomoci rozvoji nového sektoru informačních a komunikačních technologií v regionu. „Chceme vytvořit takové podmínky pro zahájení podnikání, aby se tito mladí lidé měli kam vrátit a aby se nebáli začít podnikat na Těšínském Slezsku.“, upřesnil cíl inkubátoru ředitel Ing. Michal Banot. Do projektu je zapojeno více než 13 partnerů, kteří jsou zárukou kvalitních služeb, které bude inkubátor nabízet. Jsou mezi nimi vysoké školy včele s VŠB-TUO a VŠP, profesionální poradenské firmy Kazuist a HRAT, ale také např. VTP Ostrava nebo IT klastr. „Pomoc začínajícím podnikatelům se snažíme zaměřit na to, co skutečně začínající podnikatelé potřebují. Naše asistence by se dala rozdělit do 3 pilířů úspěchu viz obr. níže. Stručně si ji můžeme představit jako hardware (zvýhodněné nájemné a špičkové vybavení zdarma), software (poradenství, konzultace, služby a další vzdělávání) a něco navíc (aktivní marketing, pomoc při zajištění zakázek). Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.steel-it.cz“, uvedl ředitel inkubátoru. Projekt je finančně podpořen Evropským fondem regionálního rozvoje, státním rozpočtem ČR, rozpočtem Moravskoslezského kraje a rozpočty měst Český Těšín a Třinec. Nositelem projektu je Institut EuroSchola a rozvojová agentura HRAT. Od svého otevření má inkubátor ambice stát se centrem podnikání celého Těšínského Slezska. V březnu, krátce po svém otevření, se v jeho prostorách konalo setkání podnikatelů v rámci Územní sekce krajské hospodářské komory, na kterém byl projekt inkubátoru představen místním podnikatelům. V dubnu se zde konala valná hromada Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, na které se inkubátor představil zástupcům všech měst a obcí regionu. V květnu se v prostorách inkubátoru konala mezinárodní konference Role inkubace firem v regionálním rozvoji. Jednalo se o konferenci pořádanou v rámci projektu Capture the knowledge economy network, pořádanou městem Třinec, rozvojovou agenturou HRAT a Institutem EuroSchola. Na konferenci vystoupilo 10 odborníků z celé Evropy. Jednalo se především o ředitele a manažery podnikatelských inkubátorů, vědecko-technologických parků a center pro transfer technologií. Konference měla anglický podtitul Třinec Incubation masterclass a jejím cílem bylo předání zkušeností zahraničních expertů s procesem inkubace firem, inovativním podnikání a transferem technologií. Prezentace z konference i další informace o podnikatelském inkubátoru STEEL IT najdete na internetových stránkách www.steel-it.cz Nejbližší akcí inkubátoru STEEL IT je již uvedený den otevřených dveří, který se bude konat 6.6. od 14:00 hod. v prostorách inkubátoru.