Koncepce pro dědečky i babičky

09. říjen 2007 | Město

Třinec (sk) - Novou koncepci rozvoje Domu dětí a mládeže (DDM) v Třinci v těchto dnech sestavuje jeho ředitel Zdeněk Karlík. Podle jeho slov bude více komerčnější, než tomu bylo před lety, protože zařízení jako takové sloužilo nejen k zábavě, ale i k doplňování vzdělání. Dřívější zákon umožňoval svou nadčasovostí zapojit do aktivit mládež do 26 let. Ten nový, který ho nahradil v roce 2005, považuje za mládež mladé lidi do 18 let. Ředitelova vize je však taková, že by se do aktivit a programů pořádaných v zařízení měli zapojovat opravdu všichni občané bez stanovení věkové hranice, a to od batolat s matkami nebo otci až po vnoučata v doprovodu babiček nebo dědečků. „Určitě si tu každý najde svoje místo a zábavu. Starší generace mohou předávat zkušenosti mladším. Naopak matky s batolaty najdou poučení na různých přednáškách a jejich děti se přitom zabaví hrou. Komerční postavení by bylo takové, že na vybrané akce by se vybíralo vstupné, do kroužků a vzdělávacích programů zápisné nebo školné,“ uvedl ředitel. Novou vizi volnočasového zařízení musí ředitel DDM předložit třinecké městské radě k připomínkování do poloviny příštího měsíce. „Předpokládám, že naše koncepce se stane součástí strategického plánu a svým způsobem by ho mohla obohatit alespoň v myšlenkách,“ dodal Karlík.