Starý dluh stále zatěžuje hokejový stadion

22. červen 2007 | Město

Třinec – Dluhy třineckých hokejistů vůči finančnímu úřadu, kvůli kterým půjde 9. července stadion do dražby, vznikly s největší pravděpodobností za působení Tomáše Herstuse v druhé polovině devadesátých let. Vyplývá to z korespondence finančního úřadu i vyjádření několika hokejových činovníků. O daňový dluh přes 24 milionů korun se v roce 1999 postaralo občanské sdružení HC Železárny Třinec. Tomu patřil i zimní stadion, a proto si finanční úřad nechal k dnešní Werk aréně zřídit zástavní právo. O rok později byl stadion převeden na občanské sdružení HC Oceláři Třinec. A na něj i se stadionem přešlo zástavní právo. Když neplatilo sdružení HC Železárny Třinec, rozhodl se finanční úřad zpeněžit zástavu v držení HC Oceláři Třinec. A na základě toho vydal okresní soud minulý měsíc dražební vyhlášku. Za obě sdružení v roce 2000 vystupoval Stanislav Pavelec, který se k celé záležitosti odmítl vyjádřit s poukazem na skutečnost, že již není v třineckém hokeji angažován. Ani další tehdejší činovníci klubu Aleš Buba a Petr Husička nebyli sdílnější. „Snažili jsme se to tehdy vyřešit, vzniklo to ještě před naším příchodem do klubu, za působení pana Herstu- se, přišli jsme na různé šílenosti,“ uvedl Aleš Buba. „Ono to ještě není vyřešené?“ podivil se jeho bývalý kolega Petr Husička. Ředitel Asociace profesionálních klubů Jan Šulc nám objasnil, že asociace se nezajímá o dluhy klubů vůči obchodním subjektům nebo státním orgánům. Faktem zůstává, že již více než osm let vázne na zimním stadionu zástavní právo, vlastníkem stadionu je občanské sdružení HC Oceláři Třinec, které je zároveň jediným akcionářem akciové společnosti Hockey Club Oceláři Třinec. Současné vedení klubu se k dražbě vyjadřuje vyhýbavě. Prezident Ján Móder neprozradil, zda má klub připraveno nějaké řešení. Generální ředitel klubu Evžen Delong čtenáře Hospodářských novin, které o dražbě také informovaly, ujistil, že hokej v Třinci bude dál. Tomu nasvědčují i podmínky dražby. Případný nový vlastník hokejové haly bude muset dodržet platnou nájemní smlouvu, kterou uzavřel v roce 2001 hokejový klub Hockey Club Oceláři Třinec a. s. se současným vlastníkem haly, občanským sdružením HC Oceláři Třinec. Lukáš Skulina