Premiér se podívá na urychlení stavby silnic

11. červenec 2007 | Město

Třinec – Přetížený dopravní provoz v okolí Třince na známé rychlostní komunikaci I/11 mezi Frýdkem-Místkem a hranicemi se Slovenskou republikou se rázně rozhodla řešit skupina podnikatelů regionu, která se nemíní smířit s neustálým odkládáním a prodlužováním výstavby důležitého tahu v úseku Třanovice - Nebory - Oldřichovice - Bystřice. Krajská hospodářská komora, Třinecké železárny a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s městem Třinec vycházejí z toho, že bude založeno sdružení zajišťující přípravu stavby silnice včetně výkupu pozemků a financování výstavby samotné. Premiérovi byl předložen návrh, aby obchvat byl dokončen už v roce 2011 s tím, že naváže na zahájení provozu v nošovické automobilce Hyundai, která by měla první vozidla vyrobit na přelomu let 2008 a 2009. Současné plány dokončení obchvatu jsou mnohem skeptičtější a termíny v nich uváděné se pohybují v letech 2012 nebo dokonce 2013. „Návrhy, které dávají mí kamarádi, protože to jsou lidé, se kterými se léta znám, mě nepřekvapily. Chci svolat jednání potencionálních účastníků sdružení, to znamená ministry dopravy, financí, průmyslu a obchodu a dalších zainteresovaných zástupů podnikatelů. Celá výstavba se tak určitě urychlí. Vítám každou takovou aktivitu. Chce- me jednoznačně zamezit tomu, aby to byl skrytý podnikatelský úvěr předem určené stavební firmě,“ komentoval premiér Mirek Topolánek výsledek schůzky. Generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian konstatoval, že po krizové trase denně projede až 22 tisíc automobilů včetně kamionů. „Proto je zapotřebí špatnou situaci vyřešit co nejrychleji, pokud možno v návaznosti se zahájením provozu korejské firmy Hyundai v Nošovicích,“ řekl. Jakmile totiž továrna zahájí výrobu, dojde ještě více ke zhoršení již tak kritické dopravní situace. S tím souvisí i další zátěž pro okolní vesnice a města, zvýší se nehodovost, dojde k nárůstu škodlivin v ovzduší a celkově se v regionu zhorší ekologická, ale i ekonomická situace. Podnikatelé přišli s třemi variantami výstavby. První předpokládá, že stát zabezpečí přípravu stavby, financování a samotnou stavbu. Podle druhé varianty přípravu stavby včetně výkupu pozemků a provedení stavby komplexně zabezpečí a zafinancuje soukromý subjekt, který bude následně stavbu provozovat na komerční bázi. Třetí varianta pak předpokládá, že přípravu stavby včetně výkupu pozemků a samotné provedení stavby zajistí sdružení subjektů ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Martin Sládek