Ptačí chřipka přináší omezení

15. červenec 2007 | Město

Region (ls) - Také naši republiku postihl v minulých týdnech výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže. Milan Malena, ústřední ředitel Stání veterinární správy ČR, vyhlásil koncem měsíce mimořádná veterinární opatření, která mají za cíl zabránit rozšíření této nákazy. Zásadní omezení spočívá v tom, že podnikatelské chovy drůbeže nesmějí být od počátku července ve volném výběhu. Určitou výjimku může povolit místně příslušná krajská veterinární správa, ovšem za podmínky účinného zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky. Od 2. července je zakázáno pořádání výstav drůbeže, výjimečně je v uzavřených prostorách může opět povolit místně příslušná krajská veterinární správa. Podle mimořádných veterinárních opatření, které platí od 28. června do odvolání, musí podnikatelé chovající drůbež hlásit krajské veterinární správě pokles příjmu potravy či produkce či zvýšení úmrtnosti chované drůbeže. Všechna přijímaná veterinární opatření mají za cíl zamezit ohrožení zdraví lidí. Také by nemělo dojít k poklesu spotřeby drůbežího masa ani výrobků z něj. Veterinární opatření mají ochránit chovatele a zpracovatele před zbytečným poklesem produkce.