Vydražit můžete i zubní protézu

19. červenec 2007 | Město

Třinec (sk) – První dražba nalezených věcí bude provedena pracovníky Městského úřadu v Třinci ve středu 18. července od 13.00 hodin. Předmětem společné dražby, jak uvedl vedoucí odboru vnitřních věcí Patrik Žondor, je soubor movitých věcí odevzdaných v období od počátku tohoto roku, které nyní tvoří vlastnictví města. Nalezené věci jsou různého stáří a stupně opotřebení a jejich cena byla odhadnuta na celkovou částku 5 tisíc korun. „Nejnižší podání je tedy stanoveno na pět tisíc korun,“ řekl nám Patrik Žondor. „Minimální příhoz byl stanoven na jedno sto korun. Složení dražební jistoty není po účastnících dražby vyžadováno. A vstupné na dražbu není stanoveno. Vydražitel bude povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po ukončení dražby v pokladně městského úřadu,“ dodal. Věci, které jsou určeny k vydražení, si zájemci mohou prohlédnout v den konání dražby od 12.00 do 12.30 hodin. Soubor dražených věcí je složen ze zhruba šedesáti položek, ve kterých se vedle peněženek, klíčenek, deštníků, několika jízdních kol různých značek a typů, vyskytují také běžecké lyže, vysílačka, prsteny ze žlutého kovou, motocykl Jawa, mobilní telefon, dalekohled, ale i zubní protéza.