Třinečtí zemědělci finišují a mají z úrody radost

24. červenec 2007 | Město

Třinec - Žně v letošním roce začaly v akciové společnosti Agricoop Třinec už 25. června, kdy vyjely poprvé kombajny sklízet ozimý ječmen z plochy 120 hektarů. Plochu ječmene dokázali zemědělci díky pěknému počasí sklidit za čtyři pracovní dny s výnosem 49 metrických centů z hektaru. V polovině července začala sklizeň ozimých pšenic z polí o rozloze 160 hektarů. Ta byla ukončena v pátek 20. července s hektarovým výnošem 51 metráků. „V následujících dnech nás čeká ještě sklizeň jarního ječmene z plochy 70 hektarů a ovsa, který máme na ploše 50 hektarů. Hektarové výnosy, ve srovnání s loňským rokem, jsou minimálně o jednu třetinu vyšší. Sklizeň obilovin provádíme čtyřmi kombajny vlastními a dvěma kooperačními. Svoz zrna a sklizeň a odvoz slámy z pole provádíme vlastními nákladními auty a další technikou. Veškerá sklizeň bude uskladněna v našich silech v Třinci - Oldřichovicích,“ řekl nám předseda představenstva společnosti Gustav Pilch. Obiloviny budou v průběhu celého roku využívány k výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata od krav přes jalovice, telata, prasata a drůbež. „Vzhledem k podstatně vyšším dosaženým hektarovým výnosům máme dostatek slámy, kterou v letošním roce nabízíme k odprodeji. Podobná situace je i se senem. Je ho dostatek a můžeme tedy prodávat,“ dodal Pilch. V říjnu čeká třinecké zemědělce sklizeň a výmlat kukuřice na zrno, kterou pěstují na celkové ploše 250 hektarů. I tady si slibují díky horkému počasí mimořádně dobré výnosy. Martin Sládek