V polštině oddává jeden zastupitel

26. červenec 2007 | Město

Třinec (sk) – Ještě čtrnáct dní mají zastupitelé Třince čas na podání přihlášky, ve které by vyjádřili svůj zájem a naplnili tak požadavky zástupců občanů polské národnosti o rozšíření výběru představitelů města provádějících svatební obřady v polském jazyce. Ustavující zasedání zastupitelstva pověřilo šest svých členů k provádění svatebních obřadů, kteří by oddávali i v polském jazyce. V současné době obřady v polštině provádí pouze Jiří Möhwald. Karel Bieringer, Miroslav Boublík, Milada Hejmejová, Věra Palkovská a Michael Trojka prozatím své právo nevyužili a ani se o něho nepřihlásili. Zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční 11. září, by mělo schválit další zastupitele k provádění obřadů v polském jazyce.