Vydražitel může převzít zimní stadion již brzy

27. červenec 2007 | Město

Třinec (ls) – Společnost Lopez, která před dvěma týdny v dražbě koupila třinecký zimní stadion Werk arena, je připravena uhradit zbývající část kupní ceny. V reakci na množící se spekulace o tom, zda uhradí zbytek kupní ceny, to uvedl zástupce společnosti Rostislav Škuta. „To bychom byli padlí na hlavu, kdybychom ten zbytek nedoplatili,“ konstatoval Škuta. Do celkové sumy se totiž započítává dražební jistota ve výši 4,98 milionu korun, kterou musel každý účastník dražby složit na účet nebo do pokladny soudu. Společnosti Lopez tedy zbývá uhradit 4,02 milionu korun. Okresní soud ve Frýdku-Místku již minulý týden vydal usnesení o vydražení stadionu. Proti tomuto usnesení se mohou odvolat Finanční úřad v Třinci jako oprávněný, občanské sdružení HC Oceláři Třinec jako povinný a vydražitel firma Lopez. Ostatní dražitelé účastnící se dražby, Vitality Slezsko, s. r. o. a HC Oceláři Třinec, a. s. se odvolat nemohou, protože v den dražby nevznesli námitky a vzali si dražební jistinu zpět. Ustanovení občanského soudního řádu umožňuje vydražiteli převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím následujícího dne po vydání usnesení o příklepu. Tedy ne až po nabytí právní moci a doplacení vydražené částky. Rostislav Škuta se minulý týden po doručení usnesení u Okresního soudu ve Frýdku-Místku zajímal, za jakých podmínek by mohl zimní stadion převzít. Vlastníkem se firma stane podle občanského soudního řádu, až pokud usnesení soudu nabude právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu. Lhůta k zaplacení je až šedesátidenní, může být dodatečně prodloužena o maximálně dalších třicet dnů. Jednání o budoucnosti třineckého hokeje ve Werk areně by vzhledem k těmto skutečnostem mělo být ukončeno v nejbližších dnech.