Kraj chce postavit u speciální školy tělocvičnu

01. srpen 2007 | Město

Třinec - Před několika dny došlo k pracovnímu setkání mezi zástupkyní hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslavou Wenigerovou a starostkou Třince Věrou Palkovskou. Obě se zaměřily především na řešení otázek týkajících se školství ve městě. Jednalo se o tělocvičnu pro speciální školu a výši nájemného pro školská zařízení zřizovaná krajem. V současné době nahrazovaly tělocvičnu pro výuku tělesné výchovy ve Speciálních školách na Jablunkovské ulici upravené sklepní prostory, které už byly naprosto nevyhovující. „Zastupitelstvo města v minulosti neschválilo žádost o bezúplatný převod budovy a pozemků speciální školy Moravskoslezskému kraji. Pro město i kraj je přijatelná varianta bezúplatného převodu pozemku pod stavbou budovy tělocvičny, jejímž investorem bude kraj s tím, že převod bude uskutečněn po realizaci stavby této budovy,“ vysvětlila Vladimíra Kacířová celou problematiku. Problém nájemného stanoveného radou města u krajských organizací trvá už několik let. Nájemné se odlišuje od cen, které platí podnikatelé, a také od nákladů, které stojí údržba těchto budov. Jedná se například o budovy, v nichž sídlí základní umělecká škola, poradny a další zařízení. „Nájemné základní umělecké a speciální školy bude ve stejné výši jako v minulých letech. V jednání však prozatím zůstává nájemné pedagogicko-psychologické poradny s tím, že pro letošní rok zůstane ve stávající výši a v příštím roce by se mělo zvýšit na padesát procent podle ceníku města,“ konstatovala Kacířová. Hovořilo se rovněž o úrovni vzdělávání postižených dětí a žáků v Třinci. „Vzdělání je jim – mimo speciální školu – poskytováno i v denních stacionářích a dalších základních školách zřizovaných městem. Letos bude školu navštěvovat zhruba padesát zdravotně postižených dětí,“ dodala Kacířová. Martin Sládek