Ostře sledované nápisy v polštině na nádražích

15. srpen 2007 | Město

Region - V polovině dubna letošního roku oslovila obec Bystřice České dráhy (ČD) kvůli označení názvů železničních stanic v polském jazyce. Pověření pracovníci se začali návrhem zabývat a ke konci července 2007 se dopracovali k prvním výsledkům. Z pohledu zákona o obcích lze chápat název železniční stanice nebo zastávky jako název veřejného prostranství. Proto přísluší obcím o těchto názvech rozhodovat. Zákon o drahách ukládá povinnost označení železniční stanice a zastávky platnými názvy provozovateli. Je však vázán rozhodnutím Drážního úřadu, který je správním orgánem. „Po podání návrhu od místostarosty Romana Wróbela z Bystřice jsme se pokusili zjistit, zda výbory pro národnostní menšiny požadují dvojjazyčné názvy, nebo ne. V současné době máme pět oficiálních žádostí o zavedení dvojjazyčných názvů z celkového počtu patnácti obcí, na jejichž území se nachází celkem devatenáct stanic a zastávek,“ upřesnil rozsah požadavku Jaroslav Flegl z Českých drah. Konečné rozhodnutí o nápisech a jejich umístění vydá Drážní úřad na základě provedení správního řízení, jehož účastníky by měly být obce a provozovatelé dráhy. K otázce, zdali o dvojjazyčných názvech mohou hlasovat zastupitelstva obcí, Flegl uvedl, že některá zastupitelstva názvy schvalují a některá je pouze berou na vědomí. „V tom se různí výklad zákona o obcích,“ dodal na vysvětlenou. Existuje tedy možnost doporučení výborem pro národnostní menšiny příslušné obce zavést dvojjazyčné názvy a zastupitelstva příslušných obcí je pouze vezmou na vědomí. „Náklady na zavedení dvojjazyčných názvů budou závislé na modernizaci stanic a zastávek. Podle generálního ředitelství ČD totiž lze doplnění polského názvu zahrnout do komplexních nákladů stavby nebo úpravy stanic, pokud s tím bude investor souhlasit. Pokud v dané lokalitě modernizace plánována není, musela by náklady spojené s dvojjazyčným názvem stanice zaplatit příslušná obec,“ uvedl Flegl. Zajímavostí na celé ‘dvojjazyčné’ akce je, že se jí musel zabývat Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, který doporučil, aby názvy v polštině byly uvedeny v závorce, tak jako tomu bylo v období před druhou světovou válkou v minulém století. Martin Sládek