Žermanice se ke koupání nehodí

16. srpen 2007 | Město

Region (ls) - Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravsko- slezského kraje (KHS) již od května pravidelně odebírají vzorky vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. Situace ve dvou přehradách poblíž našeho regionu se liší. Kvalita vody v Žermanické přehradě byla k 9. srpnu letošního roku vyhodnocena jako nevhodná ke koupání. To je předposlední stupeň před zákazem koupání. Ostatně celá přehrada je naplněna vodou pouze z 60 % své kapacity a její nevábně vyhlížející břehy ani ke koupání nelákají. Velmi vysoké počty toxických sinic byly zjištěny na všech místech nádrže. Pokud se i přes tato nedoporučení rozhodnete v Žermanicích koupat, je nutné zkrátit dobu pobytu ve vodě na minimum a následně se důkladně osprchovat v čisté vodě. Na Těrlické přehradě se 9. srpna odběr uskutečnil s výsledkem, že voda je vhodná ke koupání, avšak se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, což je druhá nejlepší kategorie v pětistupňové škále.