Zajíci se myslivců bát nemusí, jsou v bezpečí

22. srpen 2007 | Město

Třinec - Myslivci musí dodržovat stanovené zákony a lovit pouze v povolených termínech. Tak regulují stavy zvěře v honitbách, kde se některé druhy až nebezpečně přemnožily. Na straně druhé u některých druhů dokonce hrozí vyhubení. O smyslu práce a myslivecké latině jsme si povídali s Vladimírem Markem, mysliveckým hospodářem sdružení Javorový z Třince - Oldřichovic. Lovecká sezona v naší republice začíná úředně 16. května. Od tohoto data je povolen odstřel srnce, od 1. srpna se loví jeleni, laně a kolouchové a také holubi - hřivnáči. Lov srn, srnčat a divokých kachen je povolen od 1. září. Od poloviny října, přesněji od 16. dne měsíce mohou myslivci lovit bažantí kohouty ve volné přírodě a v bažantnici je povolen odstřel bažantích slepic. Od 16. října se loví bažant kohout a v bažantnici i slepice. Celoročně je povolen odstřel lišky, selete a lončáků prasete divokého. Podle Vladimíra Marka tvoří na Třinecku základ srnčí zvěř. „Pak jsou to zajíci a bažanti. Ti jsou chováni především v bažantnici a část divoké populace se vyskytuje v Třinci - Podlesí. Bohužel, početní stav zajíců v naší honitbě prudce poklesl a myslím, že nejen u nás, takže abychom vůbec zaječí pokolení zachovali a podpořili jejich zvýšení, vůbec na ně nepořádáme podzimní hony. U srnčí zvěře je kmenový stav okolo sto kusů, s přírůstkem srnčat je to zhruba sto čtyřicet až sto padesát kusů a od tohoto počtu se pak odvíjí plán chovu a lovu. Vysokou zvěř zastupují migrující jeleni, laně a kolouch. Migrující znamená, že do našeho revíru přichází z okolních kopců a strání a netvoří základ lovné zvěře u nás. Srnčí, zajíci a bažanti v žádném případě přemnoženi nejsou. Naopak je to u lišek a kun. Jejich nadstav se negativně odráží na stavu zajíců a bažantů,“ provedl letmou inventuru oldřichovického revíru Vladimír Marek. Návštěvníci lesů okolo Třince nemusí mít obavy z medvědů, vlků ani rysů. „Tento druh zvěře se tu v žádném případě nevyskytuje a nezjistili jsme žádné jejich znaky nebo stopy,“ dodal Marek. A co nejvíce třinecké myslivce tíží? Asi to je nevhodné chování návštěvníků lesa, kteří bývají příliš hluční a na procházky chodí s volně puštěnými psy bez náhubků. K těm se v poslední době přidružili i cykloturisté a jezdci na koních, kteří se pohybují mimo vyznačené trasy. Tím ruší lesní zvěř především v době kladení mláďat, což se podepisuje velice negativně na jejím odchovu. Martin Sládek