Cenu podjezdu před veřejností tají

30. srpen 2007 | Město

Třinec (sk) - Minulý týden v pondělí se uskutečnila odložená schůzka s brněnskými projektanty, kteří zpracovali kompletní projektovou dokumentaci ke stavbě podjezdu pod železniční tratí Via Lyžbice a předložili starostce města Věře Palkovské a vedoucímu odboru investic Danielu Fojcikovi i cenové relace jednotlivých položek stavby. „Na schůzce byla předána projektová dokumentace pro stavební povolení. Jednali jsme o technických otázkách týkajících se mimo jiné odvodnění stavby, které je nutné z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Další body rozhovoru s projektanty se týkaly koordinace stavebního objektu komunikace mostu s návazností na technickou připravenost vybudování železniční zastávky,“ uvedl Daniel Fojcik. Podle jeho dalších slov jsou rozpočtové položky stavby upřesňovány, konkrétní částku nechtěl sdělit.