Infocentrum pro stavbu silnice I/11

14. září 2007 | Město

Třinec (sk) - Slavnostní otevření infocentra k výstavbě silnice I/11, která by měla sloužit jako obchvat měst a obcí, se uskutečnilo ve čtvrtek. Nově otevřené informační centrum, které se nachází na Jablunkovské ulici v Třinci u Slovanu, hned dopoledne posloužilo jednání, které se zabývalo důvody posunutí termínu zahájení výstavby křižovatky v Balinách (podrobně na 3. straně) a především se dotýkalo samotné výstavby silnice I/11. Náklady na otevření nového infocentra si vyžádaly téměř milion korun, a to především na úpravu interiéru budovy, její vybavení počítačovou technikou a výstavbu parkoviště. Infocentrum by mělo významně přispět k přípravě stavby silnice I/11, aby dotčení občané mohli být objektivně informováni o situaci při její realizaci. Jsou zde v počítačích soustředěny všechny dokumenty ke stavbě, letecké snímky pozemků a projekty. Rovněž mapy a technické výkresy na stěnách jsou důležitým prvkem k poznání celé problematiky stavby silnice. „Význam infocentra je opodstatněný, protože veřejnost, které se výstavba I/11 dotýká, bude mít přehled, jak mezinárodní silnice ze Slovenska vzniká. Z informačních materiálů uvidí souvislosti a pochopí argumenty, proč zrovna přes jejich pozemek nebo zahradu povede silnice. Tak lépe pochopí užší souvislosti, které by měly pomoci při výstavbě dotčené silnice,“ řekl šéf firmy Inkos zabývající se výkupem pozemků v okolí stavby Jiří Koch. Popud k otevření infocentra přišel z třinecké radnice. Při slavnostním otevření ale nikdo nebyl schopen sdělit, kdy bude informační centrum otevřeno pro veřejnost.