V inkubátoru STEEL IT jsou první firmy

17. září 2007 | Město

Na jaře otevřený podnikatelský inkubátor STEEL IT již má první klienty nebo-li inkubované. V souladu s posláním inkubátoru se jedná o začínající podnikatele, kteří mají inovativní rozvojový záměr, se kterým chtějí podnikat. První zájemce o vstup do inkubátoru představil svůj záměr již na konci dubna krátce po otevření inkubátoru. V následujících měsících byl záměr dále rozvíjen a konzultován s poradci inkubátoru, aby z něj vznikla rostoucí a prosperující firma. Konkrétně se jedná o podnikatelský záměr 2 absolventů brněnských vysokých škol, kteří pracují na end-to-end řešení a propojení informačních, navigačních a reklamních systémů. Podnikatelský záměr nese jméno Vertuzo InVision a v první fázi bude firma dodávat kompletní audiovizuální a prezentační sady, které bude následně obohacovat o vyvíjený systém. Další začínající firmou v podnikatelském inkubátoru je firma Trojkam studio, která vyvíjí a navrhuje internetové prezentace, grafiku a webové stránky. Třetí firmou v inkubátoru je společnost All Marketing Care, která pro své stávající i nové zákazníky vyvíjí nový produkt nazvaný e-marketing, který má za cíl snížit náklady na marketing a zefektivnil marketingovou komunikaci firmy. Podnikatelský inkubátor má stále dostatek volných míst pro inovativní podnikatelské záměry všeho druhu. „Inkubátor je zaměřen především na informační a komunikační technologie, ale rozhodli jsme se pomáhat všem začínajícím i existujícím podnikatelům také v jiných oblastech. Máte-li tedy zajímavý nápad nebo inovativní myšlenku, zavolejte, přijďte, rádi Vám ji pomůžeme rozvíjet na prosperující firmu.“, ukončil aktuální informaci o vývoji podnikání v inkubátoru ředitel Ing. Michal Banot.