Kravín posoudí ještě krajský úřad

16. říjen 2007 | Město

Třinec (sk) – Ceny mléka, másla a dalších mléčných výrobků na trhu prudce stoupají a po Novém roce pocítíme zdražení i dalších základních potravin – především chleba a pečiva. A tak nezbývá, než aby se zemědělci začali starat o to, jak na trhu rychle zacelit díru. Hodně dopředu před několika lety myslelo vedení třinecké firmy Agricoop, které naplánovalo výstavbu velkokapacitního kravína pro 565 dojnic. Proti výstavbě se však postavila část občanů Odřichovic v Třinci a pět z nich dokonce podalo odvolání proti vydání územního rozhodnutí. Odbor stavebního řádu a územního plánování v Třinci vydal rozhodnutí o umístění stavby Farma pro chov dojnic na katastrálním území Oldřichovic 27. srpna letošního roku. Firma Agricoop Třinec se 26. září vyjádřila k podanému odvolání a její představenstvo považuje připomínky občanů za neopodstatněné. „V současné době jsme postoupili celou záležitost k posouzení a vyjádření ke Krajskému úřadu v Ostravě,“ vysvětlil jednatel společnosti Gustav Pilch postup třineckých zemědělců. „Konkrétně odboru územního plánu, stavebního řádu a památkové péče,“ upřesnil Pilch.