Zastupitelé vyjádřili I/11 jen vlažnou podporu

18. říjen 2007 | Město

Třinec - I když se zastupitelé scházeli v zasedací síni radnice minulý týden ve čtvrtek, jako by se jim nechtělo, nakonec se jich jednání zúčastnilo 28 z 33. Během ani ne hodinového jednání zhodnotili, připomínkovali a odhlasovali strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Třince do roku 2013. Sestavení strategického plánu v pěti pracovních skupinách vycházelo podle starostky Věry Palkovské (Osobnosti pro Třinec) z jediného cíle: sáhnout si na peníze z evropských fondů. Zastupitelé rokovali jako by byli na kongresu lingvistů. Mnohým se nelíbily některé formulace a žádali jejich konkretizace. Kritizovali, že plán je sestaven velmi obecně. Zastupitel Jiří Möhwald (Třinecká volba) upozornil, že každý plán má mít konkrétní cíle, které jsou měřitelné. Starostka na předloženém materiálu ovšem nechtěla nic měnit, a proto požádala o podporu konzultanta z regionální rady Lukáše Szlaura, který konstatoval, že se vycházelo z metodiky schválené Moravskoslezským krajem, podporované v rámci všech aktualizací strategických plánů, které se prováděly. „Pracujeme trošku jinak, jdeme od obecného ke konkrétnímu. To znamená první úroveň - strategické cíle by měly být velmi obecné, aby se do nich dostaly všechny organizace, které chtějí v rámci toho bodu něco učinit a chtějí se odvolat na to, že když přicházejí s rozvojovým projektem a ten projekt spadá pod strategický cíl, není to nic proti tomu, co chce samotné město,“ vysvětlil zastupitelům Szlaur. Bývalý místostarosta Stanislav Sajdok (Třinecká volba) kritizoval velmi obecné formulace k výstavbě tolik potřebné silnice I/11. Strategický plán počítá s tím, že Třinec bude napomáhat přípravě a realizaci přeložky I/11 a I/68, a to třemi rozvojovými aktivitami: Informačním centrem k výstavbě přeložky silnice I/11 a I/68, Úzkou spoluprací vedení města s firmou zajišťující výkupy pozemků a Prosazováním oprávněných požadavků občanů na kontrolních dnech pracovní skupiny ministerstva dopravy. Sajdokovi se hlavně nelíbilo, že strategický plán počítá s infocentrem, které už druhý měsíc funguje, a také s vlažným postojem města. „Co to je napomáhat přípravě?“ ptal se Sajdok, ale nedostal odpověď. „Rozhodující úlohu musí sehrát město. Problém I/11 by nás neměl nechat spát,“ apeloval na zastupitele Sajdok, který také žádal, aby se výstavbě I/11 věnoval trvale jeden místostarosta, který by neměl na starosti nic jiného, neboť to je zásadní věc pro celý region. Ale marně, zastupitelstvo nakonec schválilo předložené znění strategie. Ještě před závěrečným hlasováním vystoupil bývalý poslanec Radim Turek. „Upozorňuji kolegy, že je to z 95 procent program opoziční sociální demokracie, aby si to uvědomili při hlasování,“ přispěl do diskuse zastupitel Turek. Martin Sládek