Začíná kampaň 30 dní pro neziskový sektor

20. říjen 2007 | Město

Třinec (šsz) – Do tradiční celostátní kampaně s názvem 30 dní pro neziskový sektor se zapojily také třinecké neziskové organizace. Realizaci kampaně za zvyšování informovanosti o neziskových organizacích zastřeší městská knihovna a její Městské informační centrum jako koordinátor akce ve spolupráci se zástupci neziskovek a dalších dobrovolníků. Kampaň v Třinci bude zahájena dnes a potrvá do 31. října formou prezentační výstavy nestátních a neziskových organizací (NNO) v prostorách městského úřadu. Hlavní akcí kampaně ale bude dnešní, tedy úterní Neziskový happening, na kterém se společně na náměstí Svobody sejdou třinecké neziskovky, aby veřejnosti představily sebe a svou činnost. Zahájen bude ve 14.00 hodin a závěr se předpokládá v 17.00 hodin. Pro příchozí jsou kromě informací připraveny akce pro děti, keramická dílna a k dispozici bude i malé občerstvení. „Neziskové organizace jsou duší města. Tvoří neodmyslitelnou součást běžného života lidí. Nejenže zabezpečují sociální služby, ale například dbají na kvalitní trávení volného času našich dětí. A nejen to - občané se sdružují a ve svém volném čase se věnují svým zájmům a tím zkvalitňují svůj život. Bohužel si ani město ani zisková sféra zatím plně neuvědomují jejich nezastupitelnost v životě města,“ dodává koordinátorka celé akce Martina Wolna. Podpora NNO je nesystematická a pyšnit se donátorstvím v naší zemi, na rozdíl od zahraničí, stále ještě nepatří k dobré tradici firem. Kampaní 30 dní pro neziskový sektor chtějí neziskovky upozornit na důležitost své existence a zároveň jak podnikatele či jiné potenciální dárce, tak město motivovat k vytvoření jasně vymezeného dotačního systému. Produktem letošního ročníku kampaně bude v Třinci katalog s názvem Katalog neziskových organizací, kterým chtějí NNO pomoci firmám při rozhodování o přidělení finanční podpory a vyjasnění si, které aktivity či oblasti chtějí preferovat. Katalog bude k dispozici v prosinci 2007 zatím v elektronické podobě.