Stavba křižovatky na Balinách startuje

02. listopad 2007 | Město

Třinec - O výstabě mimoúrovňového křížení v Třinci na Balinách bylo konečně rozhodnuto. Po provedené analýze nákladů na stavbu radními kraje výstavba strategicky důležité křižovatky bez zbytečných oslav a poklepů na základní kámen minulý týden začala. Krajští radní původně výstavbu v září odložili, protože se jim nelíbila vysoká cena veřejné zakázky, kterou nasadilo vítězné sdružení firem kolem Dopravních staveb Ostrava. „Stavba byla zahájena minulou středu v komorním duchu,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec). Kromě ní se zahájení zúčastnili zástupci stavebních firem a Správy silnic Moravskoslezského kraje. Mimoúrovňové křížení by z centra města mělo odklonit většinu těžké nákladní dopravy. Celkové náklady na výstavbu nadjezdu dosáhnou 400 milionů korun a jedná se prozatím o největší stavbu v Třinci za posledních deset let, která je financována z veřejných prostředků. Už tento čtvrtek bude svolán krizový štáb pro výstavbu mimoúrovňového křížení Baliny, který by koordinoval případné nesrovnalosti v dopravě. Jeho členy budou zástupci Třineckých železáren, Policie ČR, dodavatele stavby a třinecké radnice. Mimoúrovňové křížení povede přes železniční trať (Bohumín - Jablunkov - Žilina) a silnici II/468 (Český Těšín - Třinec) dvěma mosty o celkové délce přemostění 144 metrů. „Stavba si vyžádá přeložky inženýrských sítí včetně komplikované přeložky vzdušného vedení 22 kV, úpravu trolejového vedení na železniční trati, odvodnění povrchových vod a protihluková opatření,“ popsal dopravní řešení vedoucí oddělení silničního hospodářství Moravskoslezského kraje Libor Částka. Technickou zajímavostí je řešení přemostění dvěma samostatnými zavěšenými mosty o délce 72 metrů. Martin Sládek, Petr Brozda