Rektor v prázdném sále

07. listopad 2007 | Město

Třinec (sk) - Doslova přesilovku uhráli - řečeno sportovní terminologií - minulý týden na slavnostní imatrikulaci v Kulturním domě Trisia akademici vedení rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Tomášem Čermákem proti nově přijatým studentům. Ke studiu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství bylo zapsáno 80 studentů a Fakultu strojní by mělo navštěvovat 25 studentů. Imatrikulace se tedy mělo zúčastnit 105 osob. V sále jich byla pouhá pětina a z komorní akce se stala fraška o nezodpovědném přístupu novodobých bakalářů, v mnoha případech pozdějších inženýrů. Imatrikulace představuje na všech vysokých školách slavnostní zahájení studia, při němž studenti skládají akademický slib. Je samozřejmé, že studium při zaměstnání je mnohem náročnější než řádné, ale staré známé heslo zní: Dal ses na vojnu, musíš bojovat! A to platí o dnešním moderním a rychlém životě obzvlášť výstižně.